Zastosowanie ultradźwięków

 

Ultradźwięki są to fale sprężyste, których częstotliwość występuje powyżej górnej granicy słuchu człowieka. Ultradźwięki jako fale akustyczne przekraczają górny próg słyszalności dla człowieka i są niższe od 100 MHz. Zastosowanie ultradźwięków jest bardzo szerokie. Są one z powodzeniem stosowane w przemyśle.

Zastosowanie głowic ultradźwiękowych

głowice ultradźwiękoweJakie może być zastosowanie głowić ultradźwiękowych? Takie głowice ultradźwiękowe współpracują z defektoskopami ultradźwiękowymi. Defeskop to urządzenie które pozwala wykrywać wady, za pomocą techniki opartej na ultradźwiękach, jednocześnie nie ingerując w sam przedmiot (urządzenie), tym samym nie niszcząc je. Ultradźwięki ingerują w strukturę np. konstrukcji stalowych, spawów, odkuwek, odlewów, profili budowlanych i konstrukcyjnych, czy nawet szyn kolejowych. Jest to o tyle ważne, że można sprawdzić i odnaleźć ewentualne wady w takich konstrukcjach i odpowiednio wcześnie je wyeliminować. Same głowice podczas pracy mogą być zwilżane wodą, lub nie. Mogą także występować w obudowach aluminiowych, z teflonu, stali nierdzewnej, czy mosiądzu, lub też innego materiału, jaki zażyczy sobie docelowy klient. Głowice na ultradźwięki mogą występować w różnych formach. Czyli mogą być normalne, podwójne, skośne, oraz głowice do powierzchni płaskich, lub kątowe do zaokrągleń rury. Takim urządzeniem na ultradźwięki można mierzyć grubości ścian np. kadłubów statków, rurociągów, kotłów, a także cystern.

Urządzenia są zaprogramowane fabrycznie. Mają pamięć zapisującą kilkaset pomiarów, oraz mogą te pomiary umieszczać w bankach danych, aby pozostały do dyspozycji innych ludzi, którzy będą chcieli sprawdzić poprzednie wyniki. Zapobiegnie to ewentualnym błędom, które mogłyby się pojawić przy obecnych pomiarach.