Zastosowania styrenu w przemyśle

Produkcja komercyjna styrenu rozpoczęła się w latach 30. XX wieku. Obecnie na całym świecie wytwarza się 7 milionów ton styrenu na drodze katalitycznego odwodornienia etylobenzenu lub w procesie, w którym styren wytwarza się jako współprodukt z tlenkiem propylenu.

Znaczenie styrenu w przemyśle ciągle rośnie

styren w przemyśleSzacuje się, że dwie trzecie monomeru styrenowego jest zużywane do produkcji polistyrenu, kilkanaście procent w żywicach akrylonitryl-butadien-styren, kolejne kilkanaście procent w kauczuku styrenowo-butadienowym i lateksie, 7% w żywicach nienasyconych poliestrowych i 2 procent w innych zastosowaniach. Ekspozycja zawodowa na styren występuje w zakładach produkujących monomery i polimeryzatory, podczas wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych z monomerycznego lub częściowo spolimeryzowanego styrenu oraz podczas transportu i obróbki ciekłego styrenu. Ze względu na nieprzereagowany monomer resztkowy lub termiczną degradację polimeru, można wykryć niskie stężenia styrenu podczas stosowania wyrobów z tworzyw sztucznych. Styren jest jednym z najważniejszych monomerów wytwarzanych dziś przez przemysł chemiczny. Monomer styrenu jest podstawowym budulcem jeśli chodzi o użycie substancji jaką jest styren w przemyśle tworzyw sztucznych. Konwencjonalny sposób wytwarzania styrenu obejmuje alkilowanie benzenu etylenem w celu wytworzenia etylobenzenu, a następnie dehydrogenację etylobenzenu do styrenu. Styren ulega polimeryzacji za pomocą wszystkich powszechnych metod stosowanych w technologii tworzyw sztucznych w celu wytworzenia szerokiej gamy polimerów i kopolimerów. 

Najważniejsze produkty wytwarzane przy użyciu styrenu w przemyśle to stały polistyren, spienialny polistyren, lateks styren-butadien, akrylonitryl-butadien-styren, nienasycone żywice poliestrowe i kauczuk butadienowo-styrenowy .