Urządzenia wyposażone w układ hydrauliczny

 

Hydraulika to pojęcie o bardzo szerokim znaczeniu, odnoszące się do wielu sytuacji i procesów, które jednak łączy pewien wspólny element, jakim jest ciecz. Jest powiązana z mechaniką płynów, która stanowi jej teoretyczną podbudowę. Obecnie największe znaczenie ma tzw. hydraulika siłowa, która zajmuje się głównie opracowywaniem i wykorzystaniem układów hydraulicznych.

Tworzenie wysoko jakościowych układów hydraulicznych

akcesoria hydrauliki siłowejUkładem hydraulicznym jest zespół wzajemnie połączonych części, których zadaniem jest przekazywanie energii lub sterowanie za pośrednictwem cieczy hydraulicznej pod ciśnieniem, w układzie zamkniętym. Działanie układu hydraulicznego opiera się na wymuszonym i sterowanym przepływie cieczy hydraulicznej, która wykonuje pracę. Ruch cieczy jest tu wymuszany przez pompę, natomiast energia jest odbierana przez siłowniki hydrauliczne. Podstawowe akcesoria hydrauliki siłowej to między innymi: zbiorniki z cieczą hydrauliczną, filtry, pompy, siłowniki hydrauliczne, zawory, rozdzielacze, akumulatory oraz silniki. Hydraulika siłowa jest z powodzeniem stosowana w wielu branżach, dzięki swoim licznym zaletom. Oprócz wysokiej wydajności i usprawniania pracy można jej przypisać także inne walory użytkowe. Urządzenia wyposażone w układ hydrauliczny działają niezależnie od źródeł prądu, co umożliwia wykorzystywanie ich we właściwie wszystkich miejscach i warunkach. Hydraulika siłowa zapewnia pracę wielu urządzeniom: koparkom, ładowarkom, dźwigom, maszynom budowlanym, rolniczym i wielu innym.

Podsumowując, przez hydraulikę siłową rozumie się dziedzinę hydrauliki wykorzystującą zjawisko ciśnienia sprężonej cieczy do sterowania i napędzania różnych maszyn i urządzeń. Podstawą takiego napędu jest układ elementów konstrukcyjnych tworzących ściśle współpracujący ze sobą zespół przenoszący energię na konkretny element odpowiadający za podnoszenie, przemieszczanie czy wykonywanie jakiegoś ruchu.