Unikalny identyfikator receptury (ufi)

Unikalny identyfikator receptury (UFI, Unique Formula Identifier) to 16-znakowy kod alfanumeryczny, który należy umieścić na etykietach produktów zawierających niebezpieczne mieszaniny. Dzięki posiadaniu kodu UFI (który jest podawany władzom podczas procedury składania wniosku) skład danej mieszaniny jest jednoznacznie identyfikowalny, co pomaga w szybkiej reakcji w sytuacjach awaryjnych.

Indywidualny kod receptury

kod ufiJednocześnie umożliwia to bezpieczne obchodzenie się z mieszaniną. Tylko odpowiedni organ (państwa członkowskiego) jest informowany o danych przekazanych podczas składania wniosku. W sytuacji kiedy wszystkie produkty otrzymują indywidualne identyfikatory receptury będą one miały więcej kodów UFI. Ma to zastosowanie w przypadkach, gdy jedna mieszanina jest wprowadzana do obrotu pod większą liczbą różnych nazw produktów. Generator UFI jest aplikacją internetową, która może być używana online (w przeglądarce). Korzystanie z niej jest bezpłatne i dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Unikalny kod ufi można utworzyć, podając numer serii mieszaniny. Przepisy dotyczące stosowania UFI, a także oznakowania mieszanin zostały ogłoszone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/542. Zmienia ono rozporządzenie (WE) 1272/2008 (CLP) poprzez dodanie do niego nowego załącznika (VIII).

Przepisy te są obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Identyfikator UFI jest obowiązkowy od 1 stycznia 2021 r. dla produktów do użytku konsumenckiego lub profesjonalnego, a dla nowych produktów do użytku przemysłowego jego stosowanie będzie wymagane od 1 stycznia 2024 r. Istniejące mieszaniny, które są już zgłoszone w krajowym centrum zatruć, mogą wymagać oznakowania od stycznia 2025 r.