Testy wyłącznika krańcowego i innych układów automatyki w komorze klimatycznej

Układy automatyki stosowane w przemyśle mają ogromny wpływ na sprawność maszyn, a także w znaczącym stopniu wpływają na bezpieczeństwo osób je obsługujących. Od poprawności ich działania oraz bezawaryjności w dużej mierze zależy sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa, maszyn i pracowników. Elementy te często bywają narażone na wpływ różnych czynników, dlatego zanim zostaną dopuszczone do sprzedaży muszą zostać poddane odpowiednim testom.

Komora klimatyczna miejscem weryfikowania trwałości elementów układów automatyki

komora klimatycznaKomora klimatyczna to urządzenie przeznaczone do prowadzenia testów klimatycznych, to znaczy takich, które mają wykazywać odporność danego sprzętu lub tworzywa na działanie określonych warunków klimatycznych takich jakich jak:

  • wysoka temperatura
  • niska temperatura
  • wilgoć

Komora klimatyczna pozwala na wygenerowanie konkretnej specyfiki środowiska, utrzymanie jej przez określony uprzednio czas oraz monitorowanie jej wpływu na badany przedmiot. Urządzenia tego typu wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu, jak na przykład w przemyśle farmaceutycznym, budowlanym czy w elektromechanice. Jeśli chodzi o elektromechanikę to testy polegają na wystawieniu podzespołów i urządzeń elektrycznych na wpływ działania czynników środowiskowych w celu oszacowania ich wytrzymałości i odporności. Do najczęściej testowanych podzespołów i urządzeń można zaliczyć wyłącznik krańcowy, przekładnik prądowy oraz stycznik. Innymi urządzeniami do wykonywania testów jest na przykład komora solna, za pośrednictwem której sprawdza się odporność na korozje powłok konkretnych elementów oraz komora temperaturowa.

Gwarant bezpieczeństwa – stycznik krańcowy

wyłącznik krańcowyWyłączniki krańcowe nazywane inaczej krańcówkami lub wyłącznikami bezpieczeństwa są pewnego rodzaju zabezpieczeniem. Ich działanie polega na wykrywaniu przedmiotu, czy to części maszyny czy innego elementu znajdującego się w niewłaściwym miejscu, na skutek czego odcinają zasilanie całej maszyny lub obwodu. To niewielkie urządzenie ma kluczowe znaczenie dla poprawnego funkcjonowania maszyny, ponieważ gdy któryś z jej elementów się poluźni i przemieści w niewłaściwy sposób, to zostaje ona automatycznie wyłączona, a co za tym idzie nie dochodzi do dalszych uszkodzeń. Istotne znaczenie ta technologia ma zwłaszcza dla pracowników obsługujących dużą i często niebezpieczną maszynerię. W przypadku czy to chwilowego roztargnienia, czy zasłabnięcia, gdy człowiek lub jego część ciała, jak na przykład ręka czy noga, znajdą się w maszynie następuje jej wyłączenie, co często może uratować zdrowie a nawet i życie pracownika. Istotne jest, by tego typu elementy, jak wyłączniki krańcowe, które decydują o ludzkim życiu były sprawne, dlatego poddawane są wyczerpującym testom.

Przekładnik prądowy i jego znaczenie

przekładnik prądowyPrzekładnik jest to urządzenie elektryczne zmieniające pierwotny prąd sinusoidalny na prąd
wtórny, o odpowiedniej wartości dla przyrządów pomiarowych i przekaźników bezpieczeństwa. Urządzenia te pozwalają na dokonanie pomiaru prądu o dużych natężeniach miernikami z mniejszym zakresem. Dokładność ich pomiaru, względem przekładania wartości pierwotnej na wtórną, ma duży wpływ na skuteczność dokonanych pomiarów i zarazem na idący za nim poziom bezpieczeństwa. Takie rozwiązania montuje się w przyrządach pomiarowych oraz w obwodach zabezpieczających urządzeń elektroenergetycznych. Są one przeznaczone do pracy w urządzeniach wewnętrznych w różnych warunkach klimatycznych takich jak: umiarkowany, tropikalny i morski. Sposób ich wykonania gwarantuje ich wytrzymałość na zmienne warunki środowiskowe, zanim jednak zostaną one dopuszczone do użytku muszą przejść szereg testów potwierdzających ich odporność na określone czynniki i co za tym idzie na dopuszczenie ich do sprzedaży w konkretnych miejscach.


Źródła:


Reasumując:

Układy automatyki montowane w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach, pomimo niewielkich rozmiarów, muszą wykazywać się dużą odpornością na działania różnego rodzaju warunków. Jako, że do zadań tych urządzeń najczęściej należy zapewnienie bezpieczeństwa czy to ludziom czy maszynom, muszą one być wysoce sprawne i mało awaryjne. Wszystko to sprawia, że zanim zostaną one dopuszczone do użytku muszą przejść szereg testów wykonywanych przy użyciu specjalistycznych sprzętów.

Dodaj komentarz