Skuteczność działania soli drogowej

Często na drogach spotykamy trudne warunki pogodowe. Jednymi z najtrudniejszych są warunki zimowe, z którymi wiąże się duże zaśnieżenie terenu oraz powstawanie lodu na jezdni. Tworzy to duże niebezpieczeństwo poprzez ryzyko zaistnienia wypadków i kolizji drogowych. Na szczęście istnieje skuteczny sposób walki z tym zjawiskiem.

Efektywność działania pakowanej soli drogowej

pakowana sól drogowaLód cechuje się wielokrotnie mniejszym tarciem niż asfalt. W przypadku zlodowacenia jezdni istnieje ryzyko wpadnięcia w poślizg nadsterowny, jak również podsterowny, które grożą kolizją lub nawet wypadkiem komunikacyjnym. Skuteczna w usuwaniu tego zjawiska jest pakowana sól drogowa. Dostępna najczęściej jako sól kamienna, która nie została oczyszczona. Pakowanie soli jest konieczne, aby zabezpieczyć ją przed zawilgoceniem przez deszcz lub śnieg, a także przed związkami mogącymi wchodzić w reakcje z solą. Jej skład to w głównej mierze z chlorek sodu, często także z chlorek wapnia. Dodaje się także żelazocyjanek potasowy, który zapobiega zbrylaniu soli. Działanie soli drogowej to podstawowe procesy fizykochemiczne. Sól rozpuszcza śnieg i lód, a ich mieszanina ma niższą temperaturę krzepnięcia niż zwykła woda. Dzięki zmianie progu krzepnięcia i topnienia mamy gwarancję stopienia lodu oraz śniegu. Taki stan gwarantuje bezpieczeństwo na drodze poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia poślizgu, co z kolei minimalizuje ryzyko kolizji.

Trudne zimowe warunki drogowe charakteryzują się dużym zlodowaceniem jezdni. Istnieje wówczas duże ryzyko zaistnienia poślizgu nadsterownego, jak i podsterownego, które mogą być powodem groźnych kolizji drogowych. Przydatna jest wtedy sól drogowa, która rozpuszcza śnieg i lód poprzez obniżenie temperatury krzepnięcia, dzięki czemu jazda jest bardziej bezpieczna.