Rozlicz podatek przez Internet

 

Okres wakacyjny nieodzownie wpływa na coraz częstsze wyjazdy za granicę w celach zarobkowych. Cieszy się to szczególną popularnością głównie wśród studentów, dla których jest to dodatkowa możliwość nie tylko rozwijania swoich umiejętności językowych, ale również atrakcyjna możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Pamiętajmy jednak, że świadcząc obowiązki wobec pracodawcy poza granicami kraju będziemy musieli rozliczyć się z podatku.

Komu przysługuje zwrot z zagranicznego podatku?

zwrot podatku z niemiecZwrot z podatku przysługuje wszystkim tym, którzy byli zatrudnieni w roku kalendarzowym poprzedzający rok, w którym składana jest deklaracja PIT byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej bądź umowy o dzieło tudzież w jakiejkolwiek innej udokumentowanej formie, a wartość zaliczek pobranych na podatek przewyższyła wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok. Przebywając na terenie Niemiec na okres pracy wakacyjnej bądź tymczasowej będziemy musieli rozliczyć się z uzyskanych przychodów. Warto wiedzieć, że na terenie RFN istnieją trzy progi podatkowe, a kwota wolna wynosi aż 8 500 EUR. Aby szybko uzyskać zwrot podatku z Niemiec najlepiej będzie rozliczyć się przez internet. Niemieckie urzędy skarbowe jako priorytet traktują deklaracje składane za pośrednictwem strony www. Ponadto istotne też jest, że czas na rozliczenie się z uzyskanych przychodów mamy aż do końca maja, a dodatkowo- możliwość złożenia deklaracji PIT w Niemczech możliwa jest aż do 4 lat wstecz, w związku z czym za dochody uzyskane w 2018r. Musimy rozliczyć się najpóźniej do końca maja 2022r.

Jeżeli w danym roku kalendarzowym poprzedzającym rok w którym składamy zeznanie pracowaliśmy jednocześnie na terenie kraju składamy 2 deklaracje- jedną we właściwej jednostce administracyjnej na terenie RFN, drugą zaś w krajowym urzędzie skarbowym. Ponadto na korzyść podatnika wprowadzona jest także zasada tzw. progresji, która zwalnia nas z podwójnego opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą. W takim wypadku do rozliczenia składanego na terenie Polski dołączamy formularz PIT/ZG.