Prawo do urlopu macierzyńskego

Nie każdy przedsiębiorca chce zatrudniać kobiety, gdyż one rodzą dzieci i głównie one się nimi opiekują, więc musi się liczyć z ich nieobecnością w pracy. Kodeks pracy chroni kobiety w różnych sytuacjach przed zwolnieniem, co nie pozwala im nie zostać bez środków do życia. 

Co mówi kodeks o urlopie macierzyńskim?

kodeks pracy urlop macierzyńskiTo zupełnie normalne, że kobiety w pewnym momencie swojego życia chcą rodzić dzieci i muszą to pogodzić z pracą. Panie pracujące na umowach o prace w większości przypadków nie musza się martwić o swoją przyszłość na najbliższe lata, bo prawo je chroni. Inaczej wygląda sprawa z umowami o dzieło i zlecenie. Najważniejszym dokumentem dla pracowników jest kodeks pracy urlop macierzyński jest w nim jasno opisany. Przede wszystkim jest on płatny i przysługuje każdej kobiecie zatrudnionej na umowę o pracę i jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Można zacząć z niego korzystać już na dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu i można go wydłużyć do roku, dzięki urlopowi rodzicielskiemu. Jego wysokość zależy od wysokości wynagrodzenia jakie uzyskiwaliśmy w dwunastu miesiącach poprzedzających zajście w ciążę. W ciągu dwóch tygodni od daty porodu, kobieta musi dostarczyć do pracodawcy zaświadczenie ze szpitala o odbytym porodzie, gdyż na tej podstawie księgowa wypełnia odpowiedni druk i przesyła go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek jest wypłacany od pierwszego dnia złożonego wniosku o przejście na urlop macierzyński. Kodeks pracy nie pozwala na zwolnienie kobiety w okresie jego trwania.

Po urlopie macierzyńskim, kobieta może złożyć wniosek u swojego pracodawcy o udzielenie urlopu wychowawczego, jednak zasiłek w tym okresie wynosi jedynie czterysta złotych. Korzystanie z urlopu nie jest obowiązkowe, więc kobieta ma wybór.