Odszkodowanie za wypadek na budowie

 

Praca na budowie nie jest łatwym zadaniem i czasami zdarzają się różnego rodzaju wypadki. Niestety w niektórych przypadkach są to także wypadki, w których ludzie tracą zdrowie na wiele lat, ponieważ doszło do zaniedbań ze strony pracodawcy. W innych przypadkach znowu dochodzi do wypadków, w których pracownik doznaje bardzo ciężkich obrażeń ciała i nie może dalej normalnie funkcjonować. Wtedy jak najbardziej należy ubiegać się o odszkodowanie.

Jakie są rodzaje wypadków na budowie?

wypadki budowlaneNajczęstszymi wypadkami na budowie są te związane z upadkiem z wysokości, porażeniem prądem, z użyciem niebezpiecznych materiałów, z użyciem wadliwych narzędzia sprzętu, potrącenia przez maszyny budowlane, spadające materiały budowlane oraz przez ingerencję innych osób. W polskim prawie mamy bardzo duży szereg przepisów, które dotyczą bezpieczeństwa oraz higieny pracy i muszą być stosowane zarówno przez pracowników, jak również pracodawców, oraz osoby nadzorujące całą pracę. Największą odpowiedzialność za wypadki budowlane ponoszą nadzorujący pracę, ponieważ to oni oceniają możliwości wystąpienia wypadku podczas wykonywanych prac. Powinni więc zadbać o to, aby pracownik otrzymał niezbędne szkolenie, sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do pracy. Inwestor na podstawie prawa budowlanego ma obowiązek zorganizować cały proces budowy, aby przestrzegane były wszystkie przepisy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zorganizować całą pracę na budowie i zabezpieczyć teren.

Zawsze to na rękach inwestora jest zapewnienie pracownikowi odpowiedniego ubezpieczenia oraz odprowadzania składek do ZUS-u i podatku do urzędu skarbowego. To on jest odpowiedzialny za to, aby udzielić pierwszej pomocy w przypadku jakiegokolwiek na wypadku nawet najmniejszego. W chwili gdy dojdzie do jakiegokolwiek wypadku, pracownikowi przysługuje odpowiednie ubezpieczenie z tytułu wypadku przy pracy.