Nasz staż na rynku to już prawie 20 lat.

Stawiam przede wszystkim na dobrą jakość usług, które wykonujemy. Skupiamy się również na rozwoju etapu przygotowania treści w taki sposób, aby jak najszybciej dostarczać wiadomości naszym klientom.

Staramy się kształtować naszymi artykułami opinie naszych czytelników. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Dążymy do rozwoju naszej oferty czytelniczej, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie ograniczamy się tylko do tworzenia artykułów. Od pięciu lat wspieramy wszelkiego rodzaju eventy oraz działania public relations naszych partnerów. Nasz cel to kreowanie wizerunku firmy. Robimy to poprzez różne działania, a przede wszystkim poprzez akcje informacyjne w lokalnych mediach.

 

Otwartość na nowych ludzi

Jesteśmy otwarci na młode osoby, którzy chcą być wyszkoleni przez naszą kadrę dysponującą wieloletnim doświadczeniem. Takie osoby z pewnością znajdą miejsce w naszym biurze. Jeśli chcesz się sprawdzić w roli redaktora, skontaktuj się z nami. Nie wymagamy żadnego doświadczenia, wszystkiego Cię nauczymy. Wymagamy jednak dużego zaangażowania, w tym poświęcenia dużej ilości czasu na pisanie. Z całą pewnością trud włożony w pracę się opłaci, gdyż proces wdrożenia do organizacji będzie bardzo szybki.

 

W pracy kierujemy się zasadami Czterech P. One kreują rozwój naszej redakcji. Oto one.

  1.  P jako Przewaga nad konkurencją – to ciągłe udoskonalanie, ciągłe poszukiwanie zmian i ulepszeń,
  2.  P jako Priorytety – czyli jesteśmy mocno zorientowani na cele i konsekwentnie je realizujemy,
  3.  P jako Praca zespołowa – kluczowa jest dla nas zasada synergii, bo co dwie głowy to nie jedna,
  4.  P jako Postawa właścicielska – w redakcji wszyscy są „Prezesami” i dbają o dobro firmy jak o własną rodzinę.