Najlepszy system do oddymiania

W wielu obiektach użytkowych nie można zamontować nowoczesnych systemów oddymiania, gdyż konstrukcja obiektów uniemożliwia ich zastosowanie. Prostsze systemy są więc nadal używane, a zdarza się iż niektóre warianty nie odstają wydajnością od mechanicznych układów wentylacji odciągowej, mimo zdecydowanie nieskomplikowanej budowy.

Skuteczny system oddymiania do obiektów użytkowych

profesjonalny system oddymiania grawitacyjnegoGrawitacyjne systemy oddymiania są jednymi z najczęściej stosowanych urządzeń oddymiających, zaraz po mechanicznymi systemami. Mają one bowiem bardzo wysoką skuteczność, a na dodatek nie wymagają montażu wentylatorów odciągowych czy montażu skomplikowanych kanałów wentylacyjnych. Profesjonalny system oddymiania grawitacyjnego składa się z kanałów, umieszczonych tak nisko na terenie obiektu jak to tylko możliwe, najczęściej w najniższej kondygnacji nie będącej piwnicą. Ich zadaniem jest wtłaczanie zimnego powietrza do wnętrza obiektu w momencie wykrycia ogniska pożarowego, które powodowało podnoszenie się gorącego dymu i powietrza w miejscu wybuchu pożaru, a tym samym pozwalało na usunięcie dymu za pomocą świetlików, umieszczonych na suficie obiektu. Taki system nie wymaga zasilania, działa całkowicie manualnie, jeśli nie zostanie zautomatyzowany, i należy do najskuteczniejszych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie na którym powstało ognisko pożarowe.

System tego rodzaju bardzo często jest montowany w klatkach schodowych i na terenie dróg ewakuacyjnych, właśnie przez wzgląd na wysoki poziom skuteczności, wymagany by zapewnić osobom ewakuującym się bezpieczeństwo. Nie jest to droga instalacja, i może być zamontowana znacznie szybciej niż mechaniczne systemy odciągowe. Są dzięki temu znacznie częściej wybierane do obiektów o dużym ruchu osobowym.