Co można znaleźć w rafinerii paliwa oprócz zbiorników?

Rafineria paliwa jest to zakład przemysłowy, który wytwarza oleje, smary, paliwo a także asfalt oraz inne surowce, które powstają z ropy naftowej. Istnieje wiele procesów rafineryjnych, które są przeprowadzane w takich zakładach, aby uzyskać na przykład paliwo.

Co to są kolumny rektyfikacyjne?

zbiornik na olej napędowyW rafineriach paliwa kolumny rektyfikacyjne są to urządzenia przemysłowe, które mają kształt pionowej rury, czasem walca. W nich zachodzi proces destylacji frakcyjnej, który jest nazywany rektyfikacją. Na dole takiej kolumny umieszczany jest kocioł z rektyfikowaną cieczą, a na górze kolumny znajduje się głowica. Jej zadaniem jest zawracanie skraplanej cieczy z powrotem do kolumny. W tych kolumnach z góry na dół spływa ciecz, natomiast opary unoszą się do góry. Opary zawsze znajdują się w stałym kontakcie z cieczą. Poza tym kolumna jest tak zbudowana, aby ciecz i gaz stykały się ze sobą w jeszcze większej powierzchni. Na prawidłowy przebieg rektyfikacji mają wpływ jeszcze inne czynniki, takie jak:

 • temperatura
 • ciśnienie
 • stosunek cieczy odbieranej do zawracanej

Im mniejszy jest ten stosunek, tym lepiej dla całego procesu. Także dobrze jest aby na całej długości kolumny zachować tą samą wartość temperatury oraz ciśnienia. Ze względu na kształt kolumny rektyfikacyjnej wyróżnia się takie rodzaje kolumn:

 • półkowe
 • z wypełnieniem
 • Typu Vigrux

Także w rafineriach można spotkać mieszalniki przemysłowe, które między innymi są używane do mieszania powstającego paliwa lub innego produktu.

Zbiorniki na paliwo w rafineriach

zbiorniki niskociśnienioweWiadomo w rafineriach powstaje paliwo oraz olej napędowy, dlatego w takich zakładach przemysłowych można znaleźć zbiorniki na paliwo, jak i zbiorniki na olej opałowy. Zależnie od wielkości rafineria, takie zbiorniki mają rożną wielkość jak i pojemność. Poza tym zbiorniki na paliwo, jak i na olej napędowy musza być wykonane z trwałego oraz wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne materiału. Wiadomo te substancje nie są bezpieczne dla środowiska, dlatego należy zabezpieczać je w taki sposób, aby się do niego nie dostały. Zbiorniki w rafinerach mogą być:

 • podziemne
 • naziemne

Poza tym można je jeszcze podzielić na jednopłaszczowe lub dwupłaszczowe, a także na jedno- lub wielkomorowe. Do tego zbiorniki na paliwo mogą mieć dach stały lub pływający. Bardzo często takie zbiorniki na paliwo lub zbiorniki na olej napędowy można spotkać jako wykonane z elementów żelbetowych, czyli z betonu. Czasem do magazynowania paliw w stanie ciekłym można także używać kawern po wsadach solnych.

Wentylacja przemysłowa w zakładach

wentylacja przemysłowaWiększość rafinerii paliwa znajduje się na zewnątrz, ale także całość zakładu stanowią halę. Jednym z elementów takiej hali jest wentylacja przemysłowa. Wentylację ta można podzielić tak jak domową, na grawitacyjna lub mechaniczną. Jednak w dużych zakładach lepszym rozwiązaniem na pewno będzie wentylacja mechaniczna. W tym przypadku nawiew oraz wywie powietrza jest wspomagana urządzeniami, głównie dużymi przemysłowymi wiatrakami montowanymi w wentylację, a dokładniej w takim jej elemencie jak kanały wentylacyjne. To dzięki wentylacji przemysłowej w zakładach ma się ciągłą cyrkulację powietrza, a zużyte, często zanieczyszczone pyłkami powietrze jest wydalane z pomieszczenia. Do tego taka wentylacja pomaga w dostarczaniu świeżego powietrza dla pracowników. Praca w zakładzie, gdzie wentylacja przemysłowa się znajduje jest na pewno bardziej komfortowa.


Informacje związane z tematem artykułu dostępne są na:

 • Apakor.eu – witryna internetowa przedsiębiorstwa oferującego zbiorniki magazynowe
 • Tangozbiorniki.pl – strona wwww firmy sprzedającej zbiorniki na olej napędowy
 • Wnp.pl – internetowy portal gospodarczy poświęcony biznesowi i przemysłowi
 • Kobylas.com – strona internetowa firmy oferującej wentylację przemysłową

Podsumowanie

Zakłady rafineryjne wytwarzają paliwo, olej napędowy, jaki i inne substancje powstające z ropy naftowej. W takim zakładzie powinno znaleźć się wiele elementów oraz urządzeń, które ułatwią pracę, a także zabezpieczą środowisko przed szkodliwymi produktami rafinerii paliwa.