Kursy językowe dla dzieci niepełnosprawnych – pomoce naukowe

W dzisiejszych czasach świadomość ludzi na szczęście osiąga coraz wyższe poziomy w różnych sferach. Dzięki znacznie powiększonemu dostępowi do wiedzy, edukacji i informacji stajemy się coraz bardziej świadomi, światli, a horyzonty coraz bardziej się poszerzają. Powoduje to coraz większą walkę ze stereotypami, pokonywanie ich i co najważniejsze wykraczanie poza swoje ograniczające schematy. Skoro tak, to również dzieci niepełnosprawne zaczynają zyskiwać coraz większe prawa.

disabled-83674_640Dzieci niepełnosprawne

Dzieci niepełnosprawne zawsze zasługiwały na to by zostały docenione, by były szanowane i uwzględniane były ich potrzeby. Niestety, były one bardzo często spychane na margines społeczny. Były lokowane w różnych ośrodkach, gettach, izolacjach, z daleka od przeciętnego człowieka, a szanse na jakąkolwiek przyszłość miały praktycznie z założenia przekreślone. Skoro są niepełnosprawne, to nic im się nie należy i trzeba się nimi tylko opiekować.

Dziś, ten pogląd jest na szczęście nieaktualny. Z uwagi na to, że dzieci niepełnosprawne, szczególnie intelektualnie mają utrudnione funkcjonowanie na świecie, same sobie nie poradzą, oznacza to, że trzeba włożyć znacznie więcej pracy i więcej zaangażowania w to by możliwie jak najbardziej je usprawnić i usamodzielnić. Trzeba je nauczyć maksymalnie dużo, by maksymalnie sprawnie mogły funkcjonować. To bardzo dobre podejście, ponieważ wykorzystuje jako podstawę potencjał tych dzieci, a nie spycha ich na boczne tory.

 

Rozwój niepełnosprawnego dziecka – kursy

Dzięki tej zmianie terapia niepełnosprawnych intelektualnie zmieniła swój kierunek, zmieniła swoje

  • podstawy,
  • zasady,
  • bazę.

swimming-course-619088_640Chodzi teraz o to by znaleźć mocne strony, maksymalnie je jeszcze wzmocnić, a jeżeli chodzi o słabe strony, to rozwinąć je do granic ich możliwości. Ta zmiana w świadomości przede wszystkim osób pracujących z niepełnosprawnymi, zaowocowała zmianami w świadomości innych ludzi, otaczających niepełnosprawnych.

Zmiany pociągnęły za sobą kolejne i dziś, dla osób niepełnosprawnych dostępna jest nie tylko terapia usprawniająca, zrównująca w miarę możliwości ich szanse z osobami sprawnymi, ale również dostępne są różnego rodzaju kursy i zajęcia rozwojowe, kształcące nowe umiejętności, dające szanse tym osobom.

 

badge-686324_640Kursy językowe

Jedną z takich opcji są kursy językowe. Kursy językowe dla osób niepełnosprawnych są oczywiście na nieco niższym poziomie i w inny sposób prowadzone i organizowane. Muszą być oczywiście dostosowane do możliwości intelektualnych tych osób. Nie znaczy to jednak, że te osoby nie są w stanie uzyskać sprawności językowej. Może to dłużej zająć, może to trwać dłużej, ale efekt może być bardzo dobry. Wiele tu zależy od podejścia i nauczyciela i ucznia.

 


 

Źródła informacji:

 


 

handicapped-304424_640Co ważne, dla osób niepełnosprawnych organizowane są również obozy językowe, które jeszcze bardziej podnoszą szanse na opanowanie języka, jeszcze bardziej intensyfikują naukę, a co za tym idzie, jeszcze bardziej wpływają na uzyskanie pozytywnego efektu, a taki jest właśnie celem.

Ważne jest tutaj przede wszystkim dostosowanie metod nauczania. To w nich tkwi tak na prawdę cały klucz i cała tajemnica sukcesu. Odpowiednie pomoce naukowe, odpowiednie materiały i język można pojąć. Przecież używając go w sposób naturalny, w naturalnych sytuacjach, używając przedmiotów, siłą rzeczy go pojmujemy. Tak samo dzieje się w przypadku osób niepełnosprawnych. Odpowiednie materiały dopasowane do poziomu, dopasowane do możliwości poznawczych i dziecko będzie chłonąć wiedzę, jak gąbka.

 

Dodaj komentarz