Kto w spółdzielni zleca czyszczenie kanalizacji?

W Polsce buduje się zasadniczo dwa rodzaje budynków mieszkalnych są to budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne. Zarówno jedne jak i drugie z założenia przeznaczone są na stały pobyt, ludzi w celach mieszkalnych. Z ich podziałem wiążą się jednocześnie, określające je ścisłe warunki techniczne. Każdy z nich posiada swojego właściciela lub zarządcę, który nim administruje, czyli tak zwanego administratora.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymiPoprzez zarządzanie nieruchomościami należy rozumieć w szczególności, podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej gospodarki, ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Zarządzanie Nieruchomościami to działalność zawodowa polegająca na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniem następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:

 • prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości
 • planowaniu krótko i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do
 • zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości
 • doradztwie w zakresie zarządzania nieruchomością
 • Zarządzanie a administracja nieruchomościami

Według ustawy zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez
zarządców na zasadach określonych w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami.

Czym jest administrowanie nieruchomościami?

Administracja nieruchomościami mieszkaniowymiAdministrowanie nieruchomościami jest to natomiast, prowadzenie bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości. Zarządzanie nieruchomością jest więc znacznie szerszym zakresem działalności, choć najczęściej prowadzenie działalności zarządzania nieruchomością obejmuje również jej administrowanie. Administrowanie to czynności zawarte w umowie między innymi takie jak :

 • bieżące kontrole i przeglądy techniczne
 • naprawy i konserwacja bieżąca
 • sprzątanie
 • prowadzenie systemu rozliczeń mediów i kosztów
 • prowadzenie bieżącej księgowości i rachunkowości
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe

Administracja jest jedną z komórek wykonawczych Spółdzielni Mieszkaniowych, które zarządzają bądź też administrują zarówno swoje budynki mieszkalne jak i również Wspólnoty Mieszkaniowe, które się do nich o administrowanie zwróciły. Zajmuje się obsługą mieszkańców, w różnym zakresie. Zarówno pod kątem finansowym, związanym z naliczaniem opłat czynszowych, udzielaniem informacji dotyczących tych opłat. Nadzorowaniem prac prowadzonych na budynkach : modernizacyjnych, technicznych, remontowych, związanych z konserwacją i sprzątaniem budynków mieszkalnych. Dokonywaniem analiz kosztów, zużycia mediów i ustaleniem stawek na poszczególne media w wyniku tych analiz. Korektą ilości osób oraz zaliczek zużycia wody, które są składnikami miesięcznych kart opłat, zgodnie z którymi użytkownicy wnoszą swoje opłaty. Zatrudniają konserwatorów, którzy wykonują wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie polegające na naprawach instalacji elektrycznej, wymianach żarówek, malowaniu klatek schodowych, pracach dekarskich oraz szklarskich. Ich pracownikami są również ślusarze i stolarze, nad nimi wszystkimi czuwa majster, który koordynuje i nadzoruje ich pracę.

Czyszczenie kanalizacji

czyszczenie kanalizacji miejskiejPrzy każdej Spółdzielni działa tak zwane Pogotowie Kanalizacyjne, które swoją działalność kontynuuje najczęściej w godzinach, w których nie ma już pracowników konserwatorów. Niedrożność taka ma wiele przyczyn, ale bardzo często jest nią nieprawidłowe korzystanie z instalacji kanalizacyjnej przez mieszkańców danego budynku. Natomiast sporadycznie są to wady techniczne danego budynku, polegające na nieprawidłowo położonej instalacji wod-kan. Pracownicy Pogotowia Kanalizacyjnego, mają dzisiaj do dyspozycji różne metody udrażniania kanalizacji takie jak :

 • metoda mechaniczna – pod niskim ciśnieniem
 • metoda ciśnieniowa – pod wysokim ciśnieniem
 • metoda bakteriologiczna – za pomocą szczepów bakterii

Należy tutaj podkreślić iż kanalizacja potrafi przysporzyć wielu kłopotów a zwłaszcza jej brak drożności, który w budynkach wielorodzinnych odczuwają wszyscy mieszkający lokatorzy.


Wartościowe źródła informacji związanych z tematem:

 • Propertynews.pl – portal internetowy prezentujący informacje z rynku nieruchomości
 • Rzyman Serwis – strona internetowa firmy z Wrocławia wykonującej czyszczenie kanalizacji
 • Administratorlodz.pl – strona internetowa firmy oferującej administracją nieruchomości w Łodzi

Podsumowanie

Zdecydowanie można zauważyć, jak niezbędne jest działanie pogotowia kanalizacyjnego w naszych budynkach. Szybkie i prawidłowe czyszczenie niedrożnych kanałów, staje się czynnością poprawiającą zarówno warunki lokalowe jak i zabezpieczeniem podstawowych wymogów higieny. Dobrze więc, że istnieją takie służby, które dbają o nasze bezpieczeństwo i komfort zamieszkania.