Jakie działania przeprowadza audytor?

W przypadku wielu firm coraz ważniejszym zagadnieniem staje się optymalizacja zużycia mediów takich jak chociażby prąd czy ciepło. W tym celu podejmowane są stosowne kroki, które mają na celu określenie sposobów realizacji. Na terenie przedsiębiorstw często bowiem znajduje się mnóstwo odbiorników energii elektrycznej, które funkcjonują w sposób ze sobą skorelowany.

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie

audyt energetyczny przedsiębiorstwaWłaśnie dlatego koniecznym jest wykonanie szczegółowych pomiarów, które mają na celu dostarczenie odpowiedzi na najbardziej frasujące pytania dotyczące sposobu wykorzystania poszczególnych mediów w obiekcie. W tym celu przeprowadzane są zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne audyty. Warto dodać, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu dostarczenie informacji o możliwych do podjęcia działaniach, których wynikiem ma być optymalizacja zużycia mediów. W przypadku audytu wewnętrznego jest on przeprowadzany przez osoby z danej firmy wytypowane przez kierownika czy prezesa. Często ma on na celu określenie stanu faktycznego przed odbyciem audytu zewnętrznego, który jest zlecany niezależnej instytucji. W zależności od wielkości obiektu może on trwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Czasami ze względu na złożoność procesu audytor współpracuje z zespołem technologów czy osób od planowania produkcji tak żeby wybrać możliwie najlepsze rozwiązania. Ma to na celu lepszy przepływ informacji.

Jest to bardzo ważne. Przykładem najprostszych czynności, które mogą być rekomendowane po przeprowadzonym audycie jest między innymi wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne czy modernizacja linii technologicznych lub zmiana ich działania. Wynikiem działań jest sporządzenie sprawozdania, w którym szczegółowo określony jest stan faktyczny oraz opisane są możliwe do podjęcia operacje. Są one przeważnie skategoryzowane od najważniejszych do najmniej ważnych.