Jak radzić sobie z dłużnikami – skuteczne metody winykacji

Zarządzanie należnościami w firmie stanowi o podstawie jej sprawnego funkcjonowania na rynku. Aby pieniądz mógł na nas zarabiać, musi rotować, a nie będzie to możliwe w momencie, gdy zostanie wycofany z obrotu. Nierzetelni kontrahenci to dziś niestety zjawisko powszechne. Jeżeli wszelkie polubowne metody zawiodły, nie należy czekać aż sprawa sama się rozwiąże – taki błąd może sporo kosztować całą firmę.

Aby odzyskać nasze pieniądze, nie powinniśmy mieć oporów przed użyciem wszelkich możliwych środków, nienaruszających przepisów prawa. Firma to przecież źródło utrzymania nie tylko jej właściciela, ale także wszystkich jej pracowników. Opóźnienia w spłacie zobowiązań lub jej całkowite zaniechanie pogrążyły już niejedno przedsiębiorstwo, a nie możesz zapominać, że jako właściciel jesteś odpowiedzialny nie tylko za samego siebie, ale również za cały swój personel. Jeżeli więc wszelka dyplomacja zawiodła, a dłużnik nadal uchyla się od spłaty zobowiązań, nie miej oporów przed szukaniem pomocy na zewnątrz.

windykacja sądowaJAK ODZYSKAĆ NALEŻNOŚCI?

Najskuteczniejszą metodą jest skorzystanie z pomocy wykwalifikowanej firmy windykacyjnej. W znaczeniu dosłownym windykacja (łac. vindicatio) oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną lub nawet zemstę. Taka forma dochodzenia swoich praw funkcjonowała już w czasach Cesarstwa Rzymskiego, gdzie działała usankcjonowana prawnie instytucja zwana rei vindicatio (jej zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdujących się w posiadaniu osoby nieuprawnionej). Współczesna windykacja oznacza dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
Jeszcze nie tak dawno temu, firma windykacyjna traktowana była jako ostateczność, dziś sytuacja ta ulega zmianie i odzyskiwanie należności za pośrednictwem wykwalifikowanych windykatorów staje się środkiem wczesnej prewencji, mającym nie dopuścić do powstania wielomiesięcznego zadłużenia. Sekurytyzacja, czyli transfer wierzytelności do podmiotu trzeciego, jest coraz częstszą praktyką.

PODZIAŁ WINDYKACJI ZE WZGLĘDU NA ZAKRES CZYNNOŚCI

Bardzo często bywa, że windykacja kojarzy się z wchodzeniem na drogę sądową, tymczasem takie rozwiązanie najczęściej stosowane jest w ostateczności. Zazwyczaj skuteczne okazują się znacznie łagodniejsze środki perswazji.

Windykację, ze względu na zakres wykonywanych czynności, możemy podzielić na:

  • windykację polubowną: polega na monitowaniu dłużnika, co w konsekwencji ma doprowadzić do spłaty zadłużenia. Wyróżnia się windykację zdalną (telefoniczną lub listową) oraz osobistą, polegającą na osobistych kontaktach windykatora z dłużnikiem;
  • windykację sądową, która obejmuje uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego (wyroku sądowego, nakazu zapłaty), a następnie opatrzenie go tytułem wykonawczym, tzw. klauzulę wykonalności.
  • windykację komorniczą i pokomorniczą: obejmuje ona pełen zakres współpracy z kancelarią komorniczą, czyli przekazanie egzekucji, nadzór egzekucji lub wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku. Jej istotą jest również poszukiwanie ukrytego majątku dłużnika, odbywające się drogą wywiadu gospodarczego;

firma windykacyjnaJAKIE ROZWIĄZANIE JEST NAJSKUTECZNIEJSZE?

Jak pokazują statystyki, najskuteczniejszą metodą na odzyskanie wierzytelności jest windykacja polubowna odbywająca się drogą wysyłania do dłużnika monitów listowych lub poprzez działalność wykwalifikowanych pracowników call center, których zadaniem jest nakłonienie dłużnika do spłaty zobowiązania drogą ugody. Takie postępowanie jest szybsze i tańsze od wytaczania licznych spraw sądowych.
Same firmy windykacyjne dzielą swoją pracę na tzw windykację miękką i twardą. Windykacja miękka dotyczy zadłużeń, które powstały stosunkowo niedawno. Charakterystyczne dla niej jest to, że na ogół windykatorzy pozostają bardziej wyrozumiali dla dłużników, a użyte środki zazwyczaj ograniczają się do listownego wysłania wezwania do zapłaty wraz z załączonym ostrzeżeniem o planowanym przekazaniu informacji o dłużniku i zadłużeniu do jednego z działających biur informacji gospodarczej.

W przypadku gdy miękka windykacja zawiedzie, windykatorzy przystępują do windykacji twardej. W tym przypadku zmianie ulega już samo podejście windykatora do dłużnika, a wykorzystywanymi narzędziami są o wiele bardziej poważne, niż w przypadku windykacji miękkiej, sankcje prawne i moralne.
Windykacja jest często jedyną drogą, prowadzącą do odzyskania należności. Nie należy mieć oporów przed skorzystaniem z usług firmy windykacyjnej, tym bardziej, że najczęściej sam proces odzyskiwania długu przebiega szybko i sprawnie, a jego największa skuteczność jest notowana w najłagodniejszych metodach postępowania windykacyjnego.

 


Więcej porad na temat odzyskiwania długów:

19 myśli na “Jak radzić sobie z dłużnikami – skuteczne metody winykacji

  1. Jedna z firm była mi dłużna znaczną kwotę pieniędzy, moje namowy, prośby i groźby nie działały, więc postanowiłem korzystać z firmy windykacyjnej. Na początku zaproponowali mi, że spróbują odzyskać moją gotówkę w sposób polubowny, zobaczymy co z tego wyjdzie.

Dodaj komentarz