Jak otworzyć biuro rachunkowe w domu?

Prowadzenie rachunkowości dla wielu osób jest niezwykle skomplikowanym działaniem, biorąc pod uwagę ilość firm funkcjonujących na polskim rynku, z których wszystkie są zobowiązane do prowadzenia regularnej rachunkowości, otwarcie własnego biura rachunkowego wydaje się być nienajgorszym pomysłem na biznes. Jakie są wymagania, by móc rozpocząć taką działalność?

Biuro rachunkowe – co to jest i kto może je założyć?

biuro rachunkoweBiuro rachunkowe w ogólnym rozumieniu jest to podmiot gospodarczy, który zajmuje się świadczeniem usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych czy też instytucji, organizacji, a także osób prywatnych. Działanie takiego biura polega na prowadzeniu w imieniu zlecającego rachunkowości oraz odpowiedniej dokumentacji z nią związanej. Relacja pomiędzy biurem rachunkowym a zleceniodawcą oparta jest o umowę zlecenie. Otworzyć własne biuro rachunkowe może w Polsce właściwie każda osoba, która spełnia takie wymagania jak: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz jest niekarana w zakresie określonych przestępstw,a także będzie posiada aktualne ubezpieczenie OC, które będzie stanowić zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem działalności. Na mocy nowego prawa anulowana została konieczność spełnienia takich wymagań jak:

  • posiadanie wyższego wykształcenia kierunkowego,
  • konieczność zdania egzaminu państwowego
  • posiadanie certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów

Obecnie potwierdzenie rzetelności i kwalifikacji biura rachunkowe odbywa się poprzez nabycie certyfikatu eksperta usług księgowych, który można uzyskać od Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jednak nabycie takiego zaświadczenia wiąże się z koniecznością corocznego dokształcania się w wymiarze 20 godzin rocznie. Niedotrzymanie tych warunków, skutkuje odebraniem certyfikatu, jednak jego posiadanie nie jest konieczne do prowadzenia działalności, a samo uzyskanie go lub nie leży w gestii właściciela.

Księgowość – programy księgowe i programy dla firm

księga przychodóow i rozchodów programKsięgowość jest podstawowym elementem rachunkowości. Polega ona rejestrowaniu w wymiarze pieniężnym lub ilościowym zdarzeń gospodarczych, pod ktrórymi rozumie się wpływy i wydatki firmy. Obecnie prowadzenie rejestracji owych zmian w środkach firmy, prowadzenie rozliczeń i tym podobnych działań odbywa się zwykle za pośrednictwem specjalnych programów, osobno dedykowanych biurom rachunkowym oraz firmom. Programy przeznaczone do obsługi biura rachunkowego podsiadają takie funkcje jak:

  • prowadzenie księgi podatkowej (księga przychodów i rozchodów)
  • prowadzenie księgi handlowej (pełna księgowość)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej

Programy dedykowane firmom pozwalają na usprawnienie ich działania, rejestrowanie przychodów i wydatków, wystawianie faktur, organizowanie i usprawnianie pracy magazynów oraz dokumentowanie i rejestrowanie przyjmowanych i wydawanych towarów. Informacje zebrane przez programy przeznaczone do obsługi firm zwykle są podstawą do prowadzenia rozliczeń przez biura rachunkowe.

Dobry program dla małych i średnich firm – small business program

Small business jest programem dedykowanym przede wszystkim małym i średnim firmom, których podstawą działania są urządzenia fiskalne, choć program zapewnia kompleksową obsługę firmy, jego najważniejszymi funkcjami są bardzo szeroka możliwość swobodnego raportowania i tworzenie analiz, a także wystawiane faktur i paragonów fiskalnych oraz prowadzenie kartoteki kontrahentów i towarów. Informacje te są podstawą do prowadzenia rachunkowości firmy.


Źródła:


Podsumowując:

oprogramowanie dla firmProwadzenie biura rachunkowego w obecnych czasach nie jest zbyt trudnym zadaniem. Wymagania jakie należy spełnić by móc je otworzyć nie są zbyt wysokie, a same działania biura wspierane są przez specjalne programy, które ułatwiają i przyspieszają wszystkie przeprowadzane operacje, jednak by rzetelnie działać w tej branży należy posiadać chociażby orientacyjną wiedzę z zakresu księgowości i rachunkowości, a żeby uzyskać certyfikatu eksperta usług księgowych, który podnosi prestiż biura rachunkowego trzeba wykazać się gruntowną wiedzą z tego zakresu.

Dodaj komentarz