Jak gastronomia utylizuje odpady?

 

Naturalne jest, że większość restauracji, czy barów szybkiej obsługi produkuje mnóstwo odpadów spożywczych, które musi jakoś zagospodarować. Nie może ich zostawiać samym sobie, ponieważ mogłoby dojść do nadmiernego rozmnożenia się niebezpiecznych gryzoni, czy innych przedstawicieli świata owadów.

Odpowiednia utylizacja odpadów spożywczych

odpady spożywcze z gastronomiiKażdy przedsiębiorca zajmujący się produkcją żywności, czy też jej przygotowywaniem ma obowiązek zajmowania się odpadami, które produkuje. Czy będzie to hodowca, przetwórca, czy też restaurator, właściwe postępowanie z odpadami wytworzonymi przez niego, jest jego obowiązkiem. Odpowiednie przepisy regulują sposób postępowania i utylizacji (lub przekazania do utylizacji). Wszelkie odpady spożywcze z gastronomii powinny być utylizowane z poszanowaniem przepisów sanitarno – epidemiologicznych. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Nie jest to częste, jednak występuje. Przedsiębiorca powinien zatroszczyć się o unieszkodliwienie takich odpadów. Wystarczy, że podpisze odpowiednią umowę z odbiorcą, który może takie odpady odbierać. Umowa powinna zawierać częstotliwość wywozu odpadów, oraz ich potencjalną ilość. Zazwyczaj opłata jest uzależniona od ilości odbieranych odpadów. W takiej opłacie zazwyczaj zawarty jest odbiór i załadunek opakowań z odpadami, a także wydanie nowego opakowania. Także samo unieszkodliwienie odpadów i wystawienie dokumentów potwierdzających odebranie odpadów przez profesjonalną firmę. Jest to ważne dla samego zlecającego.

Każdy przedsiębiorca mający styczność z produkcją spożywczą, powinien posiadać umowę podpisaną przez odbiorcę odpadów. Jest to jego obowiązkiem przewidzianym przepisami prawa. Jest kilka rozporządzeń w tym temacie. Najważniejszym z nich jest ustawa o odpadach z 2010 roku.