Jack wykorzystuje się laser w produkcji?

 

W ostatnich kilku latach widoczne są zmiany jeżeli chodzi o wykorzystywane do obróbki surowców urządzenia. Niegdyś stosowane typy obróbki okazują się bowiem zbyt mało dokładne i precyzyjne. Tego typu maszyny do obróbki zostały zastąpione nowocześniejszymi odpowiednikami, wykorzystującymi do cięcia czy grawerowania światło lasera.

Zalety lasera światłowodowego

lasery światłowodoweOd dłuższego czasu widać zmiany jeżeli chodzi o wykorzystywane podczas produkcji maszyny. Tyczy się to zarówno urządzeń produkcyjnych, jak i tych umożliwiających wstępną obróbkę surowców. W obu przypadkach coraz ważniejsza jest bowiem dokładność pracy, co umożliwiają na przykład lasery światłowodowe. W odróżnieniu od tradycyjnych wycinarek laserowych, ten typ lasera różni się rodzajem przekaźnika. Zamiast zespołu luster i zwierciadłem wykorzystywany jest elastyczny światłowód, co przekłada się na większą dokładność podczas obróbki laserem tego typu. Dodatkowo korzystanie z tego typu lasera podczas produkcji jest równoznaczne z mniejszymi kosztami eksploatacji. Przede wszystkim maszyny wykorzystujące laser światłowodowy nie wymagają tak częstych prac konserwacyjnych jak tradycyjne wycinarki, które wymagają regularnego czyszczenia zastosowanych w ich konstrukcji luster. Czas obróbki z wykorzystaniem tego typu lasera jest znacznie krótszy, co jest różnoznaczne z mniejszym poborem prądu, ale także pozwala na znaczne oszczędności czasu. Laser światłowodowy jest także znacznie bardziej wszechstronny, dzięki czemu może on być używany do różnych rodzajów obróbki i różnych rodzajów surowców.

Dzięki nowoczesnym sposobom obróbki surowców i półproduktów procesy zachodzące w zakładach produkcyjnych mogą zajmować znacznie mniej czasu. Szczególnie tyczy się to sprzętów, które do obróbki wykorzystują niezwykle precyzyjne w działaniu wiązki lasera. Za jego pomocą możliwe jest cięcie, czy tez grawerowanie.