Inwestycja w ekologię i dofinansowania

W Polsce coraz modniejsze stają się ekologiczne sposoby pozyskiwania energii. Przyczyn rozwoju tej technologii można upatrywać w kilku rzeczach. Po pierwsze stale rosnące cenny mediów zmuszają Polaków do poszukiwania realnych oszczędności. Po drugie obecnie panujący trend na ekologiczność dotarł i do nas, więc wiele osób zaczyna mieć na uwadze także i to, jak dane rozwiązania wpływają na stan środowiska naturalnego. Po trzecie, podjęcie decyzji o zainstalowaniu w swoim domu czy spółdzielni mieszkaniowej alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, wiąże się z uzyskaniem na takie inwestycje dofinansowań.

Fotowoltaika rozwija się w Polsce

fotowoltaika śląskFotowoltaika i osiągnięcia z jej dziedziny pozwalają na przetwarzanie energii słonecznej na energię elektryczną. W tym celu zwykle wykorzystuje się panele fotowoltaiczne, które magazynują promienie słoneczne i przetwarzają je na energię elektryczną, która może być wykorzystana zarówno do oświetlania jak i ogrzewania domu. Rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, pomimo stosunkowo wysokiego kosztu inwestycyjnego stają się coraz popularniejsze w Polsce. Główną przyczyną tego zjawiska jest fakt, że energia słoneczna jest stale i niezmiennie dostępnym źródłem, które przy bezustannie rosnących cenach energii elektrycznej patrząc przyszłościowo jest opłacalnym rozwiązaniem. Systemy solarne bardzo często wykorzystywane są nie jako jedyne źródło zasilania w domu, ale jako system dodatkowy, zmniejszający zapotrzebowanie na energię sieciową, a co za tym idzie zmniejsza także rachunki z nią związane. Wydajność samego systemu uzależniona jest od wielkości instalacji, a właściwie od wielkości powierzchni paneli fotowoltaicznych oraz tego w jakim miejscu została zamontowana instalacja i tego jaki jest tam stopień nasłonecznienia. Roczne różnice w pozyskanej w ten sposób energii, mogą być nieco różne. Wahania te wynikają ze zmiennych warunków pogodowych, które w realny sposób wpływają na ilość promieni słonecznych.

Kim jest prosument i co finansuje – elektrownia elektryczna, elektrownia wiatrowa, pompa ciepła

prosumentOkreślenie prosument jest wynikiem zespolenia ze sobą dwóch słów, takich jak: producent i konsument. Sama nazwa odnosi się natomiast do osoby, która w ogólnym rozumieniu konsumuje to, co sama wytworzyła. Prosument obecnie wykorzystywany jest jako nazwa programu dofinansowań przeznaczonych na zakup i montaż mikroinstalacji, które pozwalają na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii. W założeniu program ten poprzez dofinansowanie tego rodzaju inwestycji ma przyczynić się do wyeliminowania lub ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Owe ograniczenia mają wynikać ze zmniejszenia ilości pozyskiwanej w szkodliwy sposób dla środowiska energii elektrycznej i cieplnej na rzecz energii zielonej, pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. W związku z czym dofinansowania w tym projekcie przeznaczone są na zakup i instalację odnawialnych źródeł energii określanych jako małe lub mikro. Z programu tego mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające dom jednorodzinny lub wielorodzinny, a także spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowaniu podlegają instalacje, które przeznaczone są do pozyskiwania energii cieplnej lub elektrycznej, w których wykorzystuje się:

  • pompy ciepła
  • biomasy jako paliwa
  • kolektory słoneczne o mocy do 300kWt
  • systemy fotowoltaicze
  • małe elektrownie wiatrowe
  • układy mikrokogeneracyjne o mocy do 40 kWe

Wszystkie te instalacje są dofinansowywane z programu Prosument, jednak udzielane jsa one na podstawie konkretnych zasad.


Źródła:


Reasumując:

pompa ciepłaEkologiczne inwestycje stają się w Polsce coraz bardziej popularne dzięki szeregom programów, które wspierają osoby decydujące się na takie rozwiązania. Systemy te pozwalają w zdecydowanym stopniu na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co przynosi pozytywne skutki zarówno dla środowiska, jak i ludzi w nim żyjących. Ponadto rozwiązania te umożliwiają także w realnym stopniu, dzięki dofinansowaniom, podreperować stan budżetu gospodarstwa domowego poprzez uniezależnienie się od ogólnokrajowych dostawców energii elektrycznej i cieplnej.

Dodaj komentarz