Etymologia terminu „oprogramowanie”

 

Termin oprogramowanie został po raz pierwszy użyty przez Johna W. Tukeya w 1958 r. w American Mathematical Monthly jako odpowiednik znacznie starszego sprzętu komputerowego. Sprzęt odnosi się do wszystkich fizycznych elementów komputera. W tym sensie, oprogramowanie – jako odpowiednik sprzętu – można zasadniczo rozumieć jako wszystkie elektronicznie przechowywane dane.

Historia i pochodzenie oprogramowania

oprogramowanie waproW latach pięćdziesiątych oprogramowanie było postrzegane jako część sprzętu i funkcjonowało pod nazwą kod programu. Statystyk John W. Tukey po raz pierwszy użył określenia oprogramowanie. Później decyzja rządu USA z lat 70. przyniosła nowość, że IBM musiał osobno obliczać rachunki za oprogramowanie i sprzęt, i w ten sposób dokonywać swoich rozliczeń. Odpowiadało to uznaniu terminu oprogramowanie wapro od strony oficjalnej i ostatecznemu rozdzieleniu sprzętu i oprogramowania lub rozgraniczeniu oprogramowania od sprzętu. Rozwój ten nastąpił w latach 70. XX w. przez założenie firm, które po raz pierwszy zajmowały się oprogramowaniem i opracowywały wyłącznie oprogramowanie, bez sprzętu. Firmy te obejmowały Microsoft w USA i SAP w Niemczech. Istnienie takich firm wydaje się oczywiste w XXI wieku, ale w tym czasie stanowiło znaczącą innowację. Rozdzielenie między sprzętem a oprogramowaniem można zaobserwować we wczesnych grach, takich jak Breakout, która została wydana w kwietniu 1976 roku.

Gra zręcznościowa wyprodukowana przez Atari początkowo nie korzystała z procesora. Zaledwie rok później, kiedy gra została zaprogramowana na komputer i zaczęto rozróżniać pojęcia „sprzęt” i „oprogramowanie” w urządzeniach kontrolowanych przez procesor, nastąpiło wybicie jako oprogramowanie. Pojawiły się instrukcje dla procesora, w tym dodatkowe informacje wymagane do przetwarzania, które były przechowywane razem na nośniku danych.