Czy zawsze rozwód musi oznaczać przeprowadzkę?

Rozwody w dzisiejszych czasach nie są niczym dziwnym. Jest to właściwie norma, typowy element naszych czasów. Nie oznacza to jednak, że rozwód nie niesie za sobą różnego rodzaju komplikacji i zmian dla stron rozwodzących się. Wręcz przeciwnie zmienia bardzo wiele, choć może i nie zawsze i nie w każdej sytuacji. Wszystko to zależy od osobowości byłych partnerów i tego jakie mają oni między sobą relacje. Z czym zatem trzeba się liczyć decydując się na rozwód?

Rozwody i ich formalności – prawnik, adwokat, kancelaria adwokacka

rozwodyChoć rozwody są na porządku dziennym w dzisiejszych czasach, to jednak nadal jest to sprawa sądowa a co za tym idzie, konieczne jest dopełnienie różnego rodzaju formalności w tym także, najęcie osoby reprezentującej nas w sądzie. Aspekt ten jest zwłaszcza bardzo istotny, gdy sprawa rozwodowa wnoszona do sądu jest z orzeczeniem o winie. Wówczas to sąd rozpatruje, z winy którego z małżonków małżeństwo się rozpadło. Może on orzec, że winna jest jedna strona, obie strony lub żadna. Dlatego decydując się na ten rodzaj sprawy rozwodowej konieczne jest zgromadzenie i przedstawienie dowodów winny współmałżonka, w tej kwestii zwykle bardzo pomocny okazuje się właśnie adwokat, odpowiednio przygotowana przez niego dokumentacja i idąca za nią argumentacja, może znacząco wpłynąć nie tylko na długość sprawy rozwodowej, ale także na pomyślny dla nas jej wynik. Jeśli chodzi natomiast o sam rozwód z orzeczeniem o winie, to za podstawę do wniesienia o taki rozwód uznaje się:

  • groźby
  • odmowę współżycia
  • porzucenie małżonka
  • pijaństwo
  • agresję
  • zdrady małżeńskie

kancelaria adwokackaWszystkie z powyżej wymienionych zachowań są podstawą do uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie, należy jednak pamiętać, że konieczne jest uwiarygodnienie własnych zeznań. Za dokumenty potwierdzające winę współmałżonka uważa się zeznania świadków, dokumentacje medyczną, obdukcje lekarską, raporty policyjne. Mniejszą ilością formalności opatrzone są rozwody za porozumieniem stron. Wówczas dobrze przygotowany przez prawnika pozew z odpowiednią argumentacją może pozwolić rozstrzygnąć sprawę rozwodową już na pierwszej rozprawie. Warto jednak pamiętać, że rozwód często oznacza dopiero początek zmian, a także i w niektórych przypadkach idących za nimi komplikacji.

Konsekwencje rozwodu – alimenty oraz przeprowadzka i transport bagażowy

przeprowadzki poznańRozwód oznacza, że pożycie małżonków rozpadło się pod każdym względem, co za tym idzie zwykle nie pozostają oni ze sobą w dobrych relacjach. Wiąże się to zwykle z dwiema rzeczami. Po pierwsze, po zakończeniu sprawy rozwodowej jedna ze stron, ta podejmująca się opieki nad dzieckiem, składa do sądu wniosek o przyznanie alimentów. Obowiązek ten odchodzi tylko wówczas, gdy rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, co akurat w polskich realiach zdarza się stosunkowo rzadko. Przyznanie alimentów sądowych nie zawsze oznacza jednak koniec załatwiania spraw formalnych, stosunkowo często okazuje się bowiem, ze dłużnik nie płaci, co za tym idzie konieczne okazuje się skierowanie sprawy do komornika i egzekwowanie swoich należności droga prawną. Jest to tylko jedyna z nieprzyjemnych konsekwencji rozwodu, inną jest zwykle konieczność wyprowadzki jednego z małżonków. Konieczność ta jest szczególnie nieprzyjemna zwłaszcza, gdy w domu jest dziecko, które bardzo często nie rozumie i nie akceptuje tego, że jedno z rodziców opuszcza dom. Z drugiej strony wyprowadzka jednej ze stron wiąże się ze zwiększeniem wydatków, co za tym idzie z pogorszeniem sytuacji finansowej obu stron, a także z faktycznymi utrudnieniami, związanymi z koniecznością przenoszenia i wywożenia swojej części majątku.


Więcej informacji:


Źródła:

Rozwody choć stały się typowym elementem naszych czasów nadal niosą za sobą wiele konsekwencji. Dlatego pomimo tego, że jest to rozwiązanie akceptowalne społecznie, zanim zdecydujemy się na ten ostateczny krok warto zastanowić się, czy skorzystaliśmy już ze wszystkich innych możliwości. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że nie ma sensu trwać dalej w niezdrowym związku małżeńskim, jednak w dzisiejszych czasach dochodzi do takich abstrakcyjnych sytuacji, że ludzie chcą rozwodzić się dlatego, że okazuje się że lubią inne filmy czy sporty.

Dodaj komentarz