Ciepło jednym z pożądanych mediów energetycznych

Efektywność energetyczna jest jednym z najważniejszych pojęć w kontekście nowopowstających budynków. Zagadnienie to jest szczególnie istotne na terenie większych miast takich jak Łódź, gdzie realizowanych jest wiele inwestycji zarówno prywatnych jak i publicznych. Na terenie Łodzi powstają bowiem zarówno budynki z przeznaczeniem na lokale mieszkalne oraz usługowe, czy zakłady przemysłowe.

Łódź inwestuje w odnawialne źródła energii

pompy ciepła w ŁodziKażdy z tych obiektów potrzebuje podłączenia do sieci przesyłowej energii elektrycznej czy cieplnej. W związku ze zwiększonym popytem na wszelkiego rodzaju surowce energetyczne coraz częściej stosowane są alternatywne źródła energii. Z całą pewnością zaliczyć można do nich pompy ciepła w Łodzi, które są instalowane w wielu powstających obecnie obiektach. Dzięki pompie ciepła możliwe jest pozyskanie ekologicznego ciepła, które jest wytwarzane w miejscu jego zużycia. Niepotrzebne są więc sieci przesyłowe, w których występują straty związane z wychłodzeniem się czynnika roboczego, którym przeważnie jest woda. Do działania pompy ciepła niezbędna jest sprężarka, która jest z kolei zasilana energię elektryczną. Właśnie dlatego często stosowane są układy hybrydowe, w których sprężarka jest zasilana z energii pozyskanej z działania paneli fotowoltaicznych czy mikroturbin wiatrowych. Układ działający w ten sposób jest praktycznie samowystarczalny.

Ciepło pozyskane z działania pompy jest następnie zużywane do podgrzania wody użytkowej czy dogrzewania pomieszczeń. Warto dodać, że w instalacjach wykorzystujących pompy ciepła przeważnie znajduje się zbiornik buforowy, w którym gromadzona jest ciepła woda. Znajdują się również w nim grzałki elektryczne, które w razie potrzeby dogrzewają wodę do zadanej temperatury. Układ działa w pełni automatycznie, a zadaniem użytkownika jest jedynie ustawienie pożądanej temperatury.