Charakterystyczne parametry drzwi przeciwpożarowych szklanych i metalowych

Skrzydła drzwiowe instalowane wewnątrz obiektów użyteczności publicznej oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego muszą spełniać nie tylko kryteria funkcjonalności, ale również odgórnie określone normy bezpieczeństwa.

Drzwi przeciwpożarowe – ochrona przed ogniem

Ochrona przeciwpożarowa jest jednym z wielu istotnych czynników, determinujących zagospodarowanie przestrzeni w zakładach pracy i budynkach mieszkalnych. Już na etapie projektu, na poszczególnych kondygnacjach wyznacza się tak zwane segmenty ogniowe, które oddziela się od siebie systemem drzwi przeciwpożarowych. W przypadku pojawienia się ognia, rozwiązanie tego typu skutecznie przeciwdziała rozprzestrzenianiu się płomieni i zwiększa szansę na przeprowadzenie skutecznej ewakuacji osób znajdujących się wewnątrz zagrożonego obiektu.

Normy bezpieczeństwa dla drzwi przeciwpożarowych

drzwi przeciwpożaroweDrzwi przeciwpożarowe wyposażone są w szereg funkcjonalnych rozwiązań, które dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Podstawowym ich celem pozostaje jednak zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia. Ujednolicone normy bezpieczeństwa wyznaczają dwie klasy deklarowanej ognioodporności skrzydeł drzwiowych: EI230 oraz EI260. Są one w stanie zagwarantować odpowiednio 30 i 60 minut ochrony przed ogniem. Materiały ogniotrwałe zapewniają nie tylko szczelność ogniową, ale również izolacyjność, która polega na ograniczeniu przepływu energii cieplnej. Skrzydła drzwiowe montowane są na specjalnych ościeżnicach, określonych przez producenta. Dodatkową ochronę zapewniają specjalne uszczelki pęczniejące, które instaluje się w ościeżnicy, bądź bezpośrednio na skrzydle.

Drzwi przeciwpożarowe – to również ochrona przed dymem

drzwi szklane przecipożaroweNajbardziej niebezpiecznym czynnikiem, który oddziałuje na osoby znajdujące się w budynkach objętych pożarem, jest dym. Toksyczne produkty spalania w połączeniu z niską zawartością tlenu we wdychanym powietrzu mogą szybko doprowadzić do utraty przytomności, a w konsekwencji nawet życia. Tym samym, oprócz ochrony przeciwogniowej, istotne są również parametry przeciwdziałające przedostawaniu się dymu. Dymoszczelność określana jako S, definiowana jest jako zdolność elementów do ograniczenia lub całkowitego zatrzamania przemieszczania się dymu z jednej strony przeszkody na drugą. Drzwi zewnętrzne budynku powinny z kolei umożliwiać przeprowadzenie skutecznej ewakuacji w razie wybuchu pożaru. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe. Nie mogą to być drzwi obrotowe. Dozwolone jest natomiast stosowanie drzwi rozsuwanych, jeżeli ich konstrukcja zapewnia otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania, lub samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pożaru.

Jak są zbudowane drzwi przeciwpożarowe?

Standardy ochrony przeciwpożarowej są wyznacznikiem jakości dla wielu renomowanych producentów drzwi i okien. Skrzydła wewnętrzne firmy Centurion wykonane są z ognioodpornej płyty wiórowej, osadzonej w drewnianej listwie. Poszycie skrzydła stanowi płyta HDF pokryta warstwą lakieru lub okleiny. Skrzydła przeszklone wyposażone są w specjalną, ognioochronną szybę, która skutecznie zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się płomieni w wypadku pożaru. Ościeżnica drewniana pokryta jest z reguły okleiną dopasowaną do koloru skrzydła. Drzwi tego rodzaju przeznaczone są do stosowania jako wewnętrzne drzwi wejściowe w obiektach użyteczności publicznej, budynkach stałego pobytu ludzi (domy dziecka, domy rencistów, domy zakonne) i budynkach zamieszkania zbiorowego, takich jak hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, internaty i domy studenckie.

Skrzydła przeciwpożarowe

drzwi skrzydłowe szklaneTechniczne skrzydła przeciwpożarowe zapewniają odporność ogniową na poziomie EI230 i EI260, a także dymoszczelność klasy Sa/Sm. Stanowią tym samym podstawę skutecznej ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczając przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz przenikaniem dymu i czadu. Skrzydła zapewniają deklarowaną ochronę przeciwpożarową wyłącznie w komplecie z drewnianą ościeżnicą, która wyposażona jest w uszczelki pęczniejące, opadające i dymoszczelne. Oprócz charakterystycznych parametrów przeciwpożarowych, drzwi posiadają standardowe wyposażenie antywłamaniowe i komplet zamków o podwyższonej odporności termicznej.


Więcej na:


Sam pożar

pożarJeśli chodzi o sam pożar to jest to niekontrolowany i samoistny proces spalania się materiałów. Aby powstał pożar, muszą być trzy składniki: tlen, materiał palny i źródło ciepła. Sam pożar dzielimy na fazy i tak mamy:

  • faza I – początek pożaru, czyli rozprzestrzenianie się pożaru od jego źródła
  • faza II – pełny rozwój pożaru, wysoka temperatura
  • faza III – dopalanie resztek materiałów, temperatura się obniża
  • faza IV – stygnięcie pogorzeliska, temperatura wraca do tej przed wybuchem pożaru

 

Dodaj komentarz