laetari.pl

Na dziecięce problemy pedagodzy polecają TUS

Cyfrowy świat, w którym żyjemy obecnie, często sprawia, że dzieciom trudno się odnaleźć w otaczającej rzeczywistości. Szczególnie, gdy najwięcej rozrywki malcy czerpią z gier instalowanych w telefonie lub na komputerze. O ile świat dziecięcych gier jest prosty i przewidywalny, o tyle rzeczywistość niewirtualna potrzebuje bardziej złożonych umiejętności, szczególnie w zakresie panowania nad emocjami czy empatii.

Czym jest dziecięcy TUS?

polecany trening umiejętności społecznych dla dzieci gdańskZagadkowy skrót to nic innego jak Trening Umiejętności Społecznych. Dzięki niemu dzieci bardziej nieśmiałe czy też pogrążone w świecie gier mogą nauczyć się zasad oraz pewnych schematów postępowania w życiu społecznym. Zajęcia TUS odbywają się w niewielkich grupach, dzięki czemu malcy otrzymują bezpieczną namiastkę środowiska, w którym przyjdzie im odnaleźć się po spotkaniu. Podczas treningu prowadzący najczęściej inicjują sytuacje społeczne czy zabawy tematyczne, w które angażują uczestników. Kursanci samodzielnie poszukują rozwiązań, dyskutują, sprawdzając reakcje innych. Ćwiczenie ważnych umiejętności społecznych także poza terenem placówki wprowadza tylko jeden znany i polecany Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci Gdańsk to miasto, gdzie prowadzący TUS wędrują z dziećmi do restauracji czy kina lub organizują rozmowy ze znanymi osobami. Miła atmosfera i kreatywny przebieg zajęć zawsze skutkują zmianą dziecięcych zachowań, większym otwarciem malców na otaczający świat, a często także nawiązaniem prawdziwych przyjaźni.

Trening Umiejętności Społecznych to całkiem nowoczesny sposób na zaradzenie dziecięcym problemom. Malcy bardzo chętnie nań uczęszczają, a rodzice zazwyczaj są usatysfakcjonowani jego efektami. Zajęcia można zakupić pojedynczo lub w pakiecie, niemniej jednak zawsze większa liczba spotkań skutkuje lepszym opanowaniem modeli zachowań czy pełniejszym wykształceniem postawy zrozumienia i empatii.