laetari.pl

Elektrownia fotowoltaiczna (farma pv)

 

Elektrownia fotowoltaiczna (farma pv) to wielkoskalowy system fotowoltaiczny przeznaczony do dostarczania energii do sieci energetycznej. Różnią się one od większości instalacji montowanych w budynkach i innych zdecentralizowanych zastosowań energii słonecznej, ponieważ dostarczają energię na poziomie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, a nie do lokalnego użytkownika lub użytkowników.

Wielkoskalowy system farm pv

utrzymanie farm pvDo opisu tego typu projektów używa się czasem ogólnego wyrażenia: energia słoneczna na skalę użytkową. Źródłem energii słonecznej są moduły fotowoltaiczne, które przetwarzają światło bezpośrednio na energię elektryczną. Różni się to jednak od skoncentrowanej energii słonecznej, innej technologii wytwarzania energii słonecznej na dużą skalę, która wykorzystuje ciepło do napędzania różnych konwencjonalnych systemów generatorów, i nie należy jej mylić. Oba podejścia mają swoje wady i zalety, ale do tej pory, z różnych powodów, technologia fotowoltaiczna widziała znacznie szersze zastosowanie w tej dziedzinie. W roku 2019 systemy koncentratorowe stanowiły około 3% mocy elektrowni słonecznych w skali użyteczności publicznej. Większość z istniejących wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych jest własnością i jest eksploatowana przez niezależnych producentów energii, ale rośnie zaangażowanie projektów (obejmujących monitoring i utrzymanie farm pv) należących do społeczności i przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Do tej pory prawie wszystkie były wspierane przynajmniej częściowo przez bodźce regulacyjne, takie jak taryfy gwarantowane lub ulgi podatkowe, ale ponieważ w ostatniej dekadzie koszty wyrównane znacznie spadły, a na coraz większej liczbie rynków osiągnięto parytet sieciowy, być może już niedługo zewnętrzne bodźce przestaną istnieć.