laetari.pl

Jak powinna działać sieć elektryczna w zakładzie?

Każdy przedsiębiorca chce osiągać jak najlepsze wyniki finansowe. Żeby móc to osiągnąć należy działać na wielu płaszczyznach, które finalnie składają się na rezultaty jakie osiąga firma. W przypadku dużych zakładów przemysłowych szczególnie ważnym zagadnieniem jest park technologiczny. Maszyny, które uczestniczą w procesach powinny być bowiem odpowiednio skonfigurowane oraz co najważniejsze w pełni sprawne.

Metody pomiaru wielkości elektrycznych

miernik parametrów sieci elektrycznejTylko w takim przypadku są one w stanie osiągnąć warunki znamionowe, do których zostały zaprojektowane. Kluczem do tego są okresowe przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne czy serwisowe. Niemniej jednak czasami zapomina się o właściwym zasilaniu tych maszyn. Żeby móc kontrolować najważniejsze wielkości często wykorzystuje się miernik parametrów sieci elektrycznej, który pozwala wykonywać wiele pomiarów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu mają podgląd na to co dzieje się w układzie. Czasami bowiem zdarzają się sytuacje, w których niesprawna maszyna wpływa na działanie innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci. Dzięki bieżącym pomiarom możliwe jest wykrycie, która jednostka powoduje zakłócenia oraz z czego one wynikają. Analizowane są takie parametry jak chociażby napięcie zasilania, płynący prąd czy współczynniki określające parametry jakościowe energii.

Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest kontrola poszczególnych procesów. Na szczęście na rynku dostępny jest sprzęt, który to umożliwia z bardzo dużą dokładnością. Co więcej zgromadzone informacje są natychmiast udostępniane w bazach danych, z których mogą je przeglądać uprawnione do tego celu osoby. W ten sposób możliwe jest utrzymanie ruchu w zakładzie co przyczynia się do osiągnięcia lepszych rezultatów finansowych.