laetari.pl

Prawidłowe wykonanie izolacji

Wznoszenie każdego budynku wymaga przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa dla jego konstrukcji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ narażanie murów na szkodliwe działanie wilgoci może wpływać negatywnie na jego całą konstrukcję. Możliwe jest pojawienie się wielu pęknięć, a z czasem może dojść do utraty stabilności.

Znaczenie wykonania izolacji pionowej

izolacja przeciwwodna pionowaDo uszkodzeń murów nowo wznoszonego domu mogą wpływać przeróżne czynniki atmosferyczne. Najczęściej występującym zagrożeniem jest między innymi zaciągana z gleby wilgoć. W krótkim czasie pojawia się ona na ścianach. Przybiera postać pleśni, która jest szkodliwa dla dróg oddechowych. Należy skutecznie zapobiegać takim sytuacjom. W tym celu wskazana jest izolacja przeciwwodna pionowa. Co najważniejsze, należy jej dokonać na etapie wylewania fundamentów. Często popełnianym błędem w tym zakresie jest zaniechanie tej czynności. W starych domach, wykonanie tej izolacji później nie jest już możliwa. A nawet jeśli – to wiąże się z dużymi kosztami i mnóstwem potrzebnego czasu. Nierzadko wskazane jest wdrożenie kosztownych rozwiązań lub pracy zaawansowanego sprzętu. Jest to całkowicie nieopłacalne. Natomiast izolowanie na samym początku budowy gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników lokum. Zaniedbania są szczególnie niebezpieczne dla osób borykających się z alergiami oraz astmą. Może dojść do trudności z oddychaniem na skutek przebywania w pomieszczeniach z grzybem i pleśnią na ścianach.

Każdy obiekt, który znajduje się dopiero w planach musi być odpowiednio zabezpieczony przed działaniem wilgoci. Izolację pionową można wykonać z zastosowaniem różnych rozwiązań. Każde z nich jest skuteczne, a wybór powinien być podyktowany różnymi aspektami, w tym oczekiwaniami inwestora.