laetari.pl

Automatyczne kraty przeciwpożarowe

Przeciwpożarowe rolety z tworzyw sztucznych, używane w galeriach handlowych i obiektach użytkowych są niewątpliwie skuteczne, aczkolwiek nie sprawdzają się w zakładach przemysłowych, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia ogniska pożarowego jest znacznie większe. W zakładach pracy używane są więc znacznie skuteczniejsze, lepiej zabezpieczone rolety.

Roleta przeciwpożarowa do zakładu pracy

solidna roleta przeciwpożarowaW zakładach przemysłowych istnieje większe prawdopodobieństwo powstania ognia o chemicznym źródle, a tym samym o większej temperaturze, dlatego też rolety w zakładach są dobrze zabezpieczone przed wysokimi temperaturami. Każda solidna roleta przeciwpożarowa w zakładzie przemysłowym jest wykonana ze stopów stali nie przepuszczających temperatury, a na dodatek ogniotrwałych. Segmenty rolety nie wyginają się i nie wypaczają po wystawieniu na działanie ekstremalnych temperatur i otwartego źródła ognia, jak również nie przewodzą ciepła, doskonale zabezpieczając pomieszczenia które osłaniają. Rolety te są również całkowicie zautomatyzowane, i opuszczają się w momencie wykrycia pożaru w najbliższym otoczeniu, choć mogą być też obsługiwane ręcznie, szczególnie w sytuacji potrzeby dostępu do miejsca objętego zagrożeniem pożarowym przez służby ratownicze. Ręczny mechanizm może być również używany w momencie całkowitego braku zasilania na obiekcie. Montaż rolety nie jest szczególnie skomplikowany, a jest tym prostszy gdy nie ma potrzeby podłączania jej do obiektowego systemu przeciwpożarowego.

Przeciwpożarowe rolety mogą również służyć jako ograniczenie dostępu do sekcji zakładu podczas jakiegokolwiek alarmu zagrożeniowego, i są w tym celu wykorzystywane w bardzo wielu obiektach. Najczęściej jednak spełniają tylko swoją podstawową rolę i nie są używane poza sytuacjami zagrożenia pożarowego.