laetari.pl

Serwis sensora poduszki powietrznej

 

Nowoczesne czujniki poduszek powietrznych są czułe i reagują natychmiast na wszelkie mocniejsze uderzenia, aczkolwiek z racji dość delikatnej budowy są również podatne na uszkodzenia. Najczęstszą usterką jest zacięcie czujnika, spowodowane zbyt dużym natężeniem wibracji podczas jazdy. Silne wstrząsy mogą spowodować również fizyczne obluzowanie się przewodów czujnika.

Naprawa czujników poduszek powietrznych w samochodzie

naprawa sensorów airbagZablokowane czy niesprawne czujniki mogą całkowicie wyłączyć z użycia poduszki powietrzne lub, co gorsza, spowodować ich przedwczesną aktywację, a tym samym być przyczyną potencjalnego wypadku podczas jazdy. Naprawa sensorów airbag jest więc dla kierowców priorytetem, i zwykle wykonywana jest przy pierwszej możliwości po wykryciu usterki. Naprawa czujnika jest zazwyczaj dość prosta, gdyż większość usterek może zostać usunięta tylko po zresetowaniu oprogramowania urządzenia i przywróceniu go do stanu fabrycznego. Działa ona w przypadku większości awarii spowodowanych nadmiernym natężeniem wstrząsu i rozregulowaniem sensora. Fizyczna naprawa wymagana jest w przypadku wykrycia obluzowania czy uszkodzenia sensora lub którejkolwiek z jego części. Jest to również bardzo proste zadanie i nie zajmuje wprawnemu mechanikowi więcej niż kilkanaście minut, gdyż znaczna większość czujników do poduszek powietrznych jest niemal identyczna, i może być łatwo naprawiona.

Wymiana całego czujnika zdarza się dość rzadko, aczkolwiek czasem jest potrzebna w sytuacji bardzo poważnego uszkodzenia urządzenia, i możliwości losowego uruchomienia poduszek podczas bezpiecznej jazdy. Z racji konstrukcji detektorów, mogą one być wymienione błyskawicznie, bez potrzeby wykonywania bardzo rozległych napraw czy też rozmontowywania elementów pojazdu.