laetari.pl

Automatyka zabezpieczeniowa w energetyce

 

Współcześnie, aby przedsiębiorstwo, fabryka, czy zakład przemysłowy lub usługowy mogło funkcjonować bez zarzutów, potrzebny jest stały dopływ energii elektrycznej. Jednak nie zawsze sieć energetyczna jest w stanie zapewnić odpowiednią ilość prądu.

Zabezpieczenia sieci energetycznej

elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowaCo należy zrobić w takiej sytuacji? Pomocna może się okazać elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, której zadaniem jest wykrywanie i eliminowanie zakłóceń powstających w sieciach energetycznych. Najczęściej występującymi zakłóceniami w sieci są zbyt niska częstotliwość prądu, niskie napięcie, zwarcia, zbyt wysoka częstotliwość prądu oraz ogólne przeciążenie. W skład systemu zabezpieczeń przeciwzakłóceniowych wchodzą elementy automatyki eliminacyjnej oraz automatyki restytucyjnej. Układy te współpracują ze sobą, aby zapewnić nieprzerwaną pracę maszyn w naszym przedsiębiorstwie. Ich współpraca przebiega w taki sposób, że automatyka eliminacyjna, wyłącza uszkodzone lub wadliwie pracujące zespoły, a automatyka restytucyjna przełącza sieć do awaryjnego systemu zasilania. Istnieje także automatyka prewencyjna, której zadaniem jest blokowanie i naprawa występujących zakłóceń. Dobrze działający system automatyki zabezpieczeniowej, zatrzyma występujące zakłócenia, zanim dojdzie do uszkodzenia sieci, oraz podłączonych do niej urządzeń. Każdy system automatyki zabezpieczeniowej, ma podobną budowę, czyli składa się z układu, który sprawdza wartość napięcia zasilania głównego i bloku mierzącego czas obniżenia napięcia.

Kontrola czasu obniżenia napięcia pozwala na włączenie systemu wyłącznie w razie wystąpienia awarii, a nie krótkotrwałego skoku napięcia, który jest niegroźny. Ostatnim elementem są blokady automatyki na wypadek, gdyby zapasowe źródło zasilania także uległo awarii.