laetari.pl

Gdzie wykorzystuje się przewody z elastycznych tworzyw?

Przewody, które są używane w różnych instalacjach, musza się wyróżniać jak największą elastycznością. To właśnie elastyczność takich przewodów może je uchronić przed rozerwaniem w trakcie nagłej zmiany ciśnienia przepływu. Z tego względu właśnie takie przewody produkuje się głównie z tworzyw takich jak poliuretan.

Zastosowanie przewodów poliuretanowych

węże poliuretanoweRóżne przewody czy też węże to główny element umożliwiający przepływ cieczy roboczej w obrębie różnych instalacji. Z tego też względu takie węże powinny być produkowane z jak najbardziej elastycznych materiałów – w innym przypadku, pod wpływem nagłej zmiany ciśnienia przepływu, takie przewody mogą po prostu pęknąć. Dlatego też obecnie najczęściej używane są elastyczne węże poliuretanowe, które cechują się zdecydowanie największa odpornością. Główna cechą tych węży, która sprawia, że są one używane w różnych instalacjach jest fakt, że nie posiadają one tak zwanej pamięci kształtu. Dzięki temu mogą one być używane w tych instalacjach, gdzie są narażone na duże naprężenia gnące. Dzięki temu mogą być używane nawet tam, gdzie inne przewody czy też węże szybko uległyby złamaniu. Warto także podkreślić bardzo wysoką odporność węzy z poliuretanu na różnego rodzaju szkodliwe substancje chemiczne a także oleje. Dzięki temu mogą być one wykorzystywane jako elementy instalacji do produkcji środków farmakologicznych czy też chemicznych. Są one także bardzo odporne na gazy, takie jak tlen, ozon, a także różnego rodzaju detergenty. Z tego też względu przewody i węże z poliuretanu należą do tych, z których korzysta się zdecydowanie najczęściej.

Elementy różnych instalacji produkcyjnych muszą się cechować jak najwyższą odpornością. Szczególnie tyczy się to przewodów w tych instalacjach, przez które przepływa ciecz robocza. Takie przewody powinny się cechować odpornością na różne substancje chemiczne i nagłe zmiany ciśnienia przepływu.