laetari.pl

Fachowy montaż zabezpieczeń i alarmów

Jednostka należała do obiektów objętych podwyższonym poziomem bezpieczeństwa, więc musiała być wyposażona w znacznie bardziej skomplikowane systemy zabezpieczeń niż te, które standardowo instalowano na obiektach wojskowych. Zwłaszcza zastrzeżone części jednostki musiały posiadać ograniczenia dostępu monitorowane na bieżąco.

Zabezpieczenia do obiektów o wysokim poziomie bezpieczeństwa

profesjonalne systemy zabezpieczeń poznańSystemy które miały być zamontowane na terenie jednostki należały więc do najbardziej zaawansowanych, na tyle iż wiele osób uważało iż nie są one w użyciu, pasując bardziej do planu filmu szpiegowskiego niż do faktycznego obiektu chronionego. W skład zabezpieczeń wchodziły bowiem czujniki biometryczne, systemy rozpoznawania twarzy oraz głosu, używane wyłącznie w obiektach o najwyższym priorytecie bezpieczeństwa. Tak skomplikowane systemy musiały być montowane przez personel posiadający licencję kwalifikowanego specjalisty zabezpieczenia technicznego. Potrzebna więc była zewnętrzna firma posiadająca instalatorów mogących montować profesjonalne systemy zabezpieczeń Poznań był na szczęście obsługiwany przez przeszło pięć takowych firm, a każda z nich była renomowana przez klientów i rekomendowana za fachowe podejście do każdego zadania i rzetelność wykonywania pracy. Takie rekomendacje były szczególnie ważne w przypadku pracy w obiekcie objętym ścisłą ochroną i restrykcjami ruchu osobowego, gdyż prace musiały odbywać się pod ciągłym nadzorem, który nierzadko utrudniał wykonywanie zadań.

Załogi instalatorów nie miały jednak najmniejszych problemów z pracą w takich warunkach, dostosowując do każdego punktu regulaminu bez zastrzeżeń. Prace wykonywane były bardzo sprawnie, nie zakłócając normalnego działania jednostki, i zostały ukończone w iście rekordowym tempie.