laetari.pl

Jak przygotować mięso do transportu?

Właściwe przechowywanie żywności jest bardzo ważne, szczególnie, gdy mówimy o jej właściwym przygotowaniu do transportu. Część żywności, takiej jak mięso czy wędliny, musi być przechowywana zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami. Z tego też względu do przechowywania żywności, najczęściej używa się polipropylenu.

Zalety pojemników na mięso z polipropylenu

polipropylen pojemniki na mięsoMięso i wędliny są jednymi z najtrudniejszych do przechowywania i transportu produktów żywnościowych. Wynika to głównie z faktu delikatności tych produktów chemicznych, a jednocześnie ich podatności na zmianę struktury chemicznej w kontakcie z niektórymi związkami chemicznymi zawartymi w plastiku. Z tego tez względu, tylko część tworzyw sztucznych jest dopuszczona do przechowywania mięsa, jednym z nich jest polipropylen pojemniki na mięso z tego tworzywa łączą w sobie dużą solidność, oraz jednocześnie – obojętność chemiczną względem mięsa czy wędlin. Oczywiście nie wszystkie pojemniki czy skrzynki z polipropylenu są dopuszczone do użytku, gdyż musza one spełniać określone normy. Dlatego też należy wybierać jedynie te pojemniki na mięso, które są oficjalnie dopuszczone do kontaktu z tego typu żywnością, co potwierdzi odpowiedni atest PZH, oraz certyfikat potwierdzający produkcję pojemnika zgodnie z europejskimi normami DIN. Pojemniki i skrzynki na mięso szczególnie przydadzą się zakładom masarskim do przygotowania wyprodukowanej żywności i wędlin do dalszego transportu, zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Dodatkowo, tego typu skrzynki na mięso PP zapewnią doskonała ochronę przed uszkodzeniami podczas transportu.

Wybierając odpowiednie pojemniki do przechowywania transportowanej żywności, trzeba brać pod uwagę wiele czynników. Najważniejszymi jest poziom ochrony przewożonej żywności oraz obojętność chemiczna pojemników względów produktów spożywczych. Dlatego tez do przechowywania żywności warto wybierać tylko te pojemniki opatrzone odpowiednimi certyfikatami.