laetari.pl

Czym jest komora laminarna?

 

Osoby pracujące w laboratoriach są narażone na czynniki, które mogą mieć wpływ na ich drowie. Dotyczy to osób pracujących zarówno w laboratoriach chemicznych czy biologicznych jak i weterynaryjnych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi pomieszczenia, w których pracują specjaliści powinny być wyposażone w odpowiednią wentylację a zarazem być hermetyczne.

Zastosowanie komór laminarnych

komora laminarnaW codziennej pracy w laboratoriach używane są urządzenia, które służą izolowaniu pracowników od substancji szkodliwych. Urządzeniem takim jest komora laminarna. Jest po podstawowe wyposażenie każdego laboratorium, które podnosi bezpieczeństwo pracy. W komorze laminarnej znajduje się wyjałowione powietrze, które przeszło wcześnie prze specjalne filtry. Przepływ powietrza może być pionowy lub poziomy. Wydostaje się ono z komory stałym, równomiernym strumieniem. Dzięki temu tworzy swoistą barierę ochronną, która utrudnia wnikanie do komory zanieczyszczonego powietrza, w którym mogą znajdować się zarodniki np. grzybów. Jednym z elementów komory jest lampa ultrafioletowa. Pomaga ona dodatkowo wyjałowić przestrzeń roboczą. Włącza się ją przed przystąpieniem do pracy. Takie sterylne warunki są niezbędne w pracy z bakteriami czy komórkami. Zadaniem komór jest odizolowanie miejsca pracy od środowiska. Zapewnia to warunki pracy niezbędne do ochrony pracowników a także przeprowadzenia konkretnych prac.

Komory można podzielić na kilka klas. Nawet w komorze nasza praca może zostać zakłócona poprzez osoby przechodząc poza naszymi plecami. Następuje to w wyniku zawirowań powietrza jakie powstaną wokół sprzętu przy, którym pracujemy. Może mieć to miejsce w przypadku komory klasy 1 i 2. komara klasy 3 jest całkowicie zamknięta a więc w pełni eliminuje to ryzyko.