laetari.pl

Wykorzystanie szlabanów automatycznych

 

Szlaban to zapora uniemożliwiająca wjazd pojazdów do określonej strefy, która może być otwarta poprzez uniesienie belki zastawiającej drogę. Dzięki temu chronimy miejsca do których nie powinny wjeżdżać pojazdy nie upoważnione do tego. Nowoczesny szlaban jest w pełni zautomatyzowany.

Szlaban automatyczny na parkingach

SzlabanyZapory w postaci szlabanów wykorzystywane są w wielu miejscach o różnym stopniu ochrony. Są bardzo skuteczne, a jednocześnie dość bezpieczne w przypadku przypadkowego ich zamknięcia. Szlabany najczęściej wykorzystywane są na parkingach automatycznych, w strefach militarnych,wjazdach na autostrady, budynkach rządowych i wielu innych miejscach, gdzie wjazd podlega ścisłej kontroli, na przykład na przejściach granicznych, których w Polsce pozostało niewiele. Szlaban automatyczny sterowany jest poprzez elektroniczne systemy wjazdowe, lub ręcznie za pomocą przycisku. Zależy to od tego jak właściciel danego miejsca zorganizował sobie strefę wjazdu i jakiej kontroli podlegają pojazdy wjeżdżające do niej. Szlabany powinny być bezpieczne, zwłaszcza w sytuacjach niebezpiecznych, które zdarzają się nad wyraz często. Na przykład jeśli pod otwartym szlabanem będzie przechodziła osoba, lub przejeżdżał tędy pojazd, to szlaban nie powinien się zamknąć, za co odpowiedzialne są czujniki ruchu, które są przypisane do danego szlabanu. Jeśli one zawiodą to szlaban powinien być na tyle lekki i kruchy, że nie uszkodzi on ciała osoby pod nim tylko się złamie.

Szlabany są coraz bardziej popularne, szczególnie jeśli działają w zorganizowanych systemach sterowniczych. Jako przykład podam parkingi automatyczne, gdzie nikt poza komputerem takim szlabanem nie steruje. Otwiera się on i zamyka po spełnieniu pewnych parametru w generowanych przez urządzenia rozliczające.