laetari.pl

Środki zapobiegawcze a możliwość uzyskania odszkodowania

 

Śledztwo w sprawie dokonania przestępstwa i dalsze postępowanie karne wymaga wytypowania osób podejrzanych  bądź oskarżonych o jego popełnienie. W każdym przypadku sąd ma prawo do zastosowania środków zapobiegawczych, które mają zapobiec ewentualnej ucieczce bądź manipulacji w trwającym postępowaniu. 

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

odszkodowania przy aresztowaniachŚrodki zapobiegawcze stosowane przez sąd mają na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania. Wśród nich można wyróżnić takie środki jak: poręczenie majątkowe, poręczenie społeczne, dozór policyjny, zakaz opuszczania danego miejsca lub lokalu, zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia pojazdu bądź nakaz powstrzymania się od określonej działalności. Jednak najbardziej skrajnym i izolacyjnym środkiem zapobiegawczym jest tymczasowe aresztowanie. Aby sąd mógł zadecydować o takim środku, muszą zostać spełnione konkretne przesłanki, a w przypadku pojawienia są wątpliwości co do słuszności tego środka, osoba niesłusznie aresztowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Odszkodowania przy aresztowaniach mają miejsce wtedy, gdy w postępowaniu zostały pominięte istotne fakty, bądź gdy w ogóle nie istniało wysokie podobieństwo dokonania przestępstwa przez podejrzanego. Po opuszczeniu aresztu śledczego, poszkodowany ma prawo złożyć wniosek o niesłuszne odszkodowanie, a złożyć go powinien w okresie maksymalnie roku w sądzie okręgowym, w którym został niesłusznie skazany na środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego.

Odszkodowanie za aresztowanie ma być rekompensatą za niesłuszną izolację oraz ochroną obywateli przed zbyt swobodnym podejściem sądów do stosowania aresztu tymczasowego. Warto walczyć o swoje prawa zwłaszcza wtedy, kiedy wiemy, że sąd nie miał żadnych poważnych przesłanek do zastosowania wobec nas tak skrajnego środka zapobiegawczego. 

Dokładniejsze informacje znajdziecie na https://www.eloodszkodowania.pl/