laetari.pl

Zasady bezpiecznych transakcji

Brak czasu to największa bolączka dzisiejszych czasów. Wszechobecny pośpiech, pogoń za pieniędzmi oraz konieczność zapewnienia odpowiedniego komfortu życia często jest zgubne. Dlatego wiele osób nosi się z zamiarem porzucenia dotychczasowej pracy i rozpoczęcia działalności na własny rachunek. Realizacja tego planu wymaga jednak zapoznania się z wieloma przepisami oraz posiadaniem odpowiednich funduszy.

Czy zakup gotowych spółek jest opłacalny?

kupię spółkę akcyjnąW Polsce istnieje kilka możliwości prowadzenia działalności. Jedną z nich jest spółka akcyjna, ma charakter kapitałowy. Na kapitał składają się wkłady wnoszone przez założycieli spółki. Otrzymują oni wówczas akcje. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki nie spoczywa na żadnym z akcjonariuszy. Jednak zobowiązania można zaciągać wyłącznie do wartości wniesionego do spółki wkładu. Do tej samej wartości ponoszą ryzyko ulokowanych funduszy. Spółkę akcyjną może tworzyć jedna osoba lub kilka. W obu przypadkach konieczne jest zawarcie statusu, który musi być przyjąć formę aktu notarialnego. W związku z kapitałowym charakterem spółki, odpowiada ona za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Dokonanie każdej z niezbędnych czynności do powstania spółki wymaga dobrej znajomości przepisów prawa handlowego oraz dużo czasu. Jednak istnieje rozwiązanie dla osób zamieszczających ogłoszenia o treści kupię spółkę akcyjną. W takim przypadku naprzeciw wychodzą firmy, które oferują sprzedaż spółek.

Oferowane spółki muszą mieć oczywiście usystematyzowane wszystkie kwestie prawno-organizacyjne. Zaletą tej formy jest niewątpliwie szybkość transakcji. Niemal natychmiast po dokonaniu wszystkich formalności można rozpocząć prowadzenie działalności. Wszystkie dokumenty podpisywane są w obecności notariusza.