laetari.pl

Badania wytrzymałościowe próbek surowca

 

Często przed zastosowaniem danego materiału konstrukcyjnego zachodzi konieczność jego przebadania pod kątem deklarowanych przez producenta właściwości. Jest to spowodowane różnicami, które mogą występować w skutek kolejnych partii dostaw. Duże zakłady przemysłowe wykorzystujące dane materiały w swoich projektach nie mogą pozwolić sobie na zbyt duże odstępstwa od przyjętego progu.

Pomiar wytrzymałości pozwala wykryć wady materiału

maszyna wytrzymałościowaW skutek zbyt dużych odchyłów może się bowiem okazać, że dana partia surowca nie nadaje się do wykorzystania w projekcie. Żeby uniknąć tego typu sytuacji podczas przyjęcia surowca jego próbka jest badana z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowych, które pozwalają określić właściwości materiału. Do tego celu wykorzystywana jest między innymi maszyna wytrzymałościowa, która umożliwia pomiar zarówno sił ściskających jak i również rozciągających. Jest to bardzo przydatne szczególnie w przypadku wykonywania konstrukcji, które mają docelowo wytrzymać duże obciążenia statyczne. Przykładem mogą być wszelkiego rodzaju konstrukcje nośne, które przeważnie są wykonywane ze specjalnych stopów stali czy regały magazynowe. Muszą one wytrzymać duże obciążenia statyczne, które stanowią materiały na nich składowane lub pokrycie dachowe. Właśnie dlatego niedopuszczalne są wszelkie wady materiałowe, które mogą powstać w danej partii otrzymanego surowca.

Dzięki zastosowaniu maszyny wytrzymałościowej firma zajmująca się przetwórstwem stali i innych materiałów konstrukcyjnych jest w stanie bardzo szybko zweryfikować jakość otrzymanego materiału. W ten sposób inżynierowie mają pewność, że zastosowana stal nadaje się do wykonania wyrobu, który musi wytrzymać określone obciążenia. Wpływa to na bezpieczeństwo i niezawodność realizowanych rozwiązań.