laetari.pl

Konieczność ponowienia uprawnień na prawo jazdy

Od pewnego czasu wszyscy kierowcy otrzymują prawo jazdy, które jest ważne tylko przez pewien okres. Czasy bezterminowych uprawnień do prowadzenia pojazdów minęły zatem bezpowrotnie. Obecnie każdy kierowca musi pamiętać, by w odpowiednim czasie postarać się o przedłużenie ważności prawa jazdy.

Uprawnienia do kierowania pojazdem muszą zostać ponowione

ponowienie uprawnieńObecnie prawo jazdy wydawane jest tylko na określony czas, którego długość zależy między innymi od stanu zdrowia kierowcy, wieku, dotychczasowej niekaralności. Mogą to być dwa lata, pięć, dziesięć… Uprawnienia można uzyskać maksymalnie na piętnaście lat. Jeszcze do niedawna każdy kto zdał egzamin na prawo jazdy, nie musiał się martwić o ponowienie uprawnień do kierowania autem, chyba że wcześniej stracił dokument, na przykład za jazdę pod wpływem alkoholu albo przekroczenie limitu punktów karnych. Teraz wszyscy kierowcy muszą pamiętać, by w porę przedłużyć ważność prawa jazdy. W tym celu, by dopełnić wszelkie formalności, trzeba załatwić kilka dokumentów. Potrzebne będzie aktualne badanie lekarskie, fotografie oraz dowód uiszczenia opłaty za ponowienie uprawnień. Oczywiście trzeba również napisać stosowny wniosek do Wydziału Komunikacji Miejskiej. Na szczęście nie trzeba ponownie zdawać żadnych egzaminów. Wynik badania lekarskiego będzie decydował o tym, czy i na ile lat otrzymamy kolejne prawo jazdy. W przypadku kierowców zawodowych koszty wymiany dokumentu powinien pokryć pracodawca. 

Każdy kierowca musi pamiętać o przedłużeniu ważności swojego prawa jazdy. Wszystkie niezbędne informacje na temat formalności, jakie musi spełnić, uzyska w Wydziale Komunikacji Miejskiej lub na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego. Nie warto też zwlekać z wymianą dokumentu do ostatniej chwili, gdyż  cały proces trochę trwa.