laetari.pl

Nie tylko podatek

biuro rachunkowe

Kiedy nasza firma wkracza w etap gdzie wszystko rozrasta się do olbrzymich rozmiarów, a uproszczona księgowość już nam nie wystarcza mamy tylko jedno wyjście. Jest to o wiele bardziej skomplikowana, dokładna i profesjonalna opcja prowadzenia firmowej dokumentacji jednak możemy z niej wiele wyciągnąć.

Usługi księgowe obejmują nie tylko podatek, jaki firma musi zapłacić

biuro rachunkowePełna księgowość oczywiście też służy do obliczania podatku lecz nie jest to tak naprawdę jej główny cel. Prowadzi się ją głównie z powodu dokładnej i precyzyjnej kontroli przychodów i rozchodów firmy (zarówno gotówkowych i bezgotówkowych). Daje to prowadzącym ją firmą pełna kontrole nad zarządzanym przez nią majątkiem. Dlatego też niekiedy nawet mniejsze spółki z o.o., są prawnie zobligowane do prowadzenia samemu takiej księgowości lub zrzucenia tego na wynajęte przez siebie biuro rachunkowe, które takie prowadzi takie usługi księgowe. Lecz nie kontrola nad majątkiem jest zaletą prowadzenia takiej formy dokumentowania działalności firmy. Dzięki takiej dokładnej ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych, zarząd czy prezes firmy może przeanalizować efekty pewnych działań w danym czasie. To wszystko dzięki systemowi podwójnego zapisu, który pozwala na niezwykle precyzyjny monitoring każdej transakcji w firmie. Musimy przecież pamiętać, że nawet rzeczy trwałe mogą tracić na wartości i wpływać na bilans firmy. Ustawa o Rachunkowości i Międzynarodowe standardy rachunkowości, w których ustawach ściśle opisane są zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, pozwalają nam na porównywaniu ze sobą firm. To wszystko dzięki temu, że wszystkie działalności gospodarcze, czy to firma z wielką siedzią czy prowadząca wirtualne biuro ma takie same zasady prowadzenia księgowości. Zapobiega to w dużej mierze nieścisłością między rozliczeniami firm i zapewnia nam przejrzystość w ich analizie. Podsumowując ten rodzaj prowadzenia rachunkowości jest niezwykle skompilowany ale niesie za sobą wiele korzyści. Nawet kiedy firma wynajmuje tylko biuro na godziny ale jej obroty i majątek są znaczne może to znacznie wspomóc jej rozwój.

A w końcu o rozwój naszej firmy powinno chodzić nam przede wszystkim, ponieważ tylko ciągły rozwój nie da nam się wyprzedzić przez konkurencję