laetari.pl

Grafologia, a kryminalistyka

grafologia

Grafologia jest to dziedzina dzięki której można rozpoznać osobowość czy charakter człowieka na podstawie jego pisma. Każdy człowiek ma swój nie powtarzalny charakter pisma, nikt nie ma takiego samego. Technika analizy pisma, zwana grafologią, stosowana jest głównie w postępowaniach procesowych, gdy zamierzamy ustalić autora tekstu.

grafologiaPozwala ona określić jego sylwetkę np. opisać płeć, zarysować profil środowiskowy sprawcy przestępstwa. Pewne cechy opisują pismo każdego człowieka, a także kiedy zostało zapisane pismo, w jakich emocjach i okolicznościach. Do tych cech należą: kąt pochylenia liter, grubość poszczególnych liter, wielkość odstępów między słowami i znakami oraz stosowanie skrótów. Grafologia to dziedzina wykorzystywana również w kryminalistyce.
Na jej podstawie można potwierdzić lub wykluczyć osoby z kręgu podejrzanych oraz można badać autentyczność pisma i ustalenie tożsamości autora. Osoba badająca pismo bardzo często bada np. rodzaj długopisu,tuszu czy atramentu gdy jest prawdopodobieństwo sfałszowania pisma lub podpisu. Ustala się wtedy czy nie został podmieniony papier lub nie został chemicznie usunięta z pisma jakaś część. Zadaniem podejrzanego jest kilkakrotne napisanie prawą i lewą ręką tekstu, co do którego zaistniało podejrzenie, że może być on autorem.
Grafologia również używana jest w psychologii sądowej. Dzięki niej można sporządzić portret psychologiczny przestępcy czy skazanego. Grafologia jest używana w kryminalistyce przy samobójstwach, gdy denat zostawił list pożegnalny oraz przy szantażach, listach anonimowych. Do porównania pisma potrzebny jest podpis, części napisanego tekstu, a nawet napisanie daty. W kryminalistyka zajmuje się również podpisami a szczególnie sygnaturami na dziełach sztuki.

W pracy grafologa wymaga się od niego precyzyjności, dokładności, dyscyplinę intelektualną lub emocjonalną. Grafolog to osoba dzięki której możemy dostać pracę, nie jesteśmy podejrzani o przestępstwo lub jesteśmy prawidłowo ocenie psychologicznie w ważnych dla siebie sprawach.

Po więcej na ten temat zapraszam na http://www.e-grafolog.pl