laetari.pl

Urządzenia chłodnicze w domu z agregatami chłodniczymi

chłodzenie

chłodzenieAgregaty chłodnicze są stosowane w lodówkach. Zadaniem agregatu chłodniczego jest obniżenie panującej temperatury w danym urządzeniu kosztem energii elektrycznej. Chłodzonym czynnikiem może być woda albo powietrze. Sprężarki używane możemy zakupić na allegro. Ich koszt będzie niższy niż nowej sprężarki chłodniczej. Pierwszą chłodziarkę opracowano w 1862 roku.

Najprostsza chłodziarka sprężynowa składa się z:

Chłodziarka absorpcyjna działa na zasadzie krążenia czynnika chłodniczego pomiędzy absorberem a desorberem. Chłodziarka termoakustyczna składa się z:

Chłodziarka termoakustyczna jest oparta na efekcie termoakustycznym. Efekt ten polega na tym, jeśli długa rura jest gorąca z jednej strony, a z drugiej chłodna generuje dźwięk. Najważniejszym elementem takiej chłodziarki jest stos. Umożliwia on przenoszenie ciepła i uzyskiwaniu gradientu temperatury. Parownik który jest umieszczony w chłodnym środowisku, panuje niskie ciśnienie i temperatura. W parowniku znajduje się czynnik chłodzący który wrze. W ten sposób jest odbierane ciepło. Czynnik chłodzący jest następnie zasysany i sprężany poprzez sprężarkę. Następnie ulega skropleniu. Mieszanina parowo-cieczowa ponownie trafia do parownika i cykl się powtarza. Chłodziarka adsorpcyjna działa na zbliżonej zasadzie co chłodziarka absorpcyjna. Adsorpcja jest procesem wiązania atomów albo jonów na powierzchni. Chłodziarki termoelektryczne opierają się na efekcie Peltiera. Występują również chłodziarki magnetyczne.

Agregat chłodniczy jest sercem klimatyzacji. Dostarcza on czynnik chłodniczy.