laetari.pl

Kredyty i pożyczki bankowe – prywatny inwestor

kredyt

Banki zajmują się sprzedażą dwóch podstawowych rodzajów produktów. Pierwszym z nich są kredyty, zaś drugim rodzajem są produkty depozytowe, czyli lokaty, produkty oszczędnościowe itp.

Dzięki kredytom i pożyczkom banki zarabiają na swoje utrzymanie. Umowa kredytu bankowego polega na udzieleniu przez bank jakiemuś podmiotowi pożyczki pieniężnej, zaś podmiot,któremu udzielono pożyczki zobowiązuje się do jej terminowej spłaty wraz z należnymi opłatami i prowizjami bankowymi.
Najbardziej korzystnymi dla banku produktami są kredyty pod zastaw nieruchomości. Są to produkty długoterminowe. Zatem klient związuje się z bankiem umową nawet na 35 lat. W tym czasie zobowiązuje się do regularnego płacenia wszystkich rat kredytu łącznie z należnymi odsetkami i prowizjami bankowymi. Kredyty hipoteczne są szczególnie lubiane przez inwestorów, którzy decydują się na budowę nowego domu. Dzieje się tak dlatego, że prywatny inwestor bardzo rzadko dysponuje na tyle dużą kwotą pieniędzy, by móc sobie pozwolić na finansowanie całej budowy domu. W związku z tym sięga po środki kredytowe z banku.
Pożyczki pod zastaw nieruchomości mogą być udzielone na okres od 15 do nawet 35 lat. Raty są płatne miesięcznie, w dniu ustalonym w umowie. Raty można spłacać w złotych oraz w walutach obcych. Okazuje się, że większą popularnością cieszą się kredyty hipoteczne nominowane w walucie obcej. Ze względu na różne wahania kursów walut kredyt w walucie obcej jest tańszy dla klienta.

Miesięczna różnica w ratach w złotych a tych w walucie obcej mogą wynosić nawet kilkadziesiąt złotych. Nowelizacja przepisów bankowych dała klientom banków możliwość kupowania waluty obcej w dowolnym kantorze stacjonarnym lub internetowym i płacenie rat w walucie obcej np. euro lub franku szwajcarskim.