laetari.pl

Rodzaje wentylacji – informacje

wentylacja

Każdy budynek, w tym zwłaszcza budynek mieszkalny, musi mieć zapewniony stały dostęp świeżego powietrza. Jest to niezbędne ze względów zdrowotnych, ale także ze względu na bezpieczeństwo w budynku. Wentylacja budynków może być zapewniona na kilka różnych sposobów. Można wyróżnić wentylację grawitacyjną, mechaniczną oraz klimatyzację.

Wentylacja grawitacyjna polega na zapewnieniu dostępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń w budynku świeżego powietrza za pomocą kanałów wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne przebiegają przez wszystkie kondygnacje budynku i odprowadzają zużyte powietrze ponad dach budynku. Najczęściej takimi kanałami wentylacyjnymi są kominy wentylacyjne, które funkcjonują wraz z kominami grzewczymi. świeże powietrze dopływa do budynku za pomocą nawiewników, które są montowane w oknach lub na ścianach i sufitach. Wentylacja grawitacyjna ma wiele zalet. Pierwszą i najważniejszą z nich jest oszczędność kosztów. Ten rodzaj wentylacji nie wymaga podłączenia do prądu elektrycznego. Koszty budowy wentylacji są jednorazowe i zazwyczaj niskie, pod warunkiem, że uda się umieścić wszystkie kratki wentylacyjne w jednym tylko kanale.
Wentylacja mechaniczna oznacza wymuszenie obiegu powietrza za pomocą elektrycznych wentylatorów. Wyróżnia się wentylację nawiewną, wywiewną i mieszaną.
Wentylacja nawiewna zapewnia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Powietrze jest tłoczone za pomocą wentylatorów, zaś zużyte powietrze zostaje wypchnięte na zewnątrz przy użyciu specjalnych kanałów. Dzięki wentylacji nawiewnej dostarcza się do pomieszczenia powietrze w pełni przefiltrowane.
Drugim rodzajem jest wentylacja . Działa ona na zasadzie usunięcia z pomieszczenia zużytego powietrza również przy użyciu wentylatorów. W czasie usuwania powietrza tworzy się podciśnienie, które sprawia, że świeże powietrze jest zasysane z zewnątrz przez nawiewniki lub specjalne kanały. Energooszczędność tego rozwiązania jest bardzo duża. Koszty wentylacji są ograniczone do minimum.

Klimatyzacja mieszana stanowi połączenie obydwu opisanych wcześniej systemów.