laetari.pl

Czy emblemat można stosować w reklamie?

emblematy

Współcześnie, aby zaistnieć na ryku trzeba dobrze się zareklamować. Jedną z form reklamy może być emblemat. Definicja emblematu brzmi następująco: jest to specjalna kompozycja plastyczna, która pełni rolę symbolu jakiejś organizacji lub idei. Inaczej termin emblemat można wytłumaczyć, jako połączeniem jakiegoś obraz z określonym przekazem.

Najpopularniejsze emblematy dotyczą wiary (krzyż), miłości (serce) oraz wojny (miecz i tarcza). Emblematem jest także godło miasta lub państwa, a nawet logo z marką samochodu. Jak widać emblematy mają szerokie zastosowanie, a odpowiednio zaprojektowane wpisują się na trwałe jako odnośnik do jakiejś idei lub przedmiotu. Celem stworzenia dobrego emblematu jest zatem komunikacja i identyfikacja. Komunikacja emblematu polega na przekazaniu pewnych założeń w jasny i przejrzysty sposób, który łatwo oddziałuje na odbiorców. Natomiast identyfikacja emblematu wiąże się z szybkim utożsamieniem przez odbiorcę oglądanego obrazu z treścią, do której odwołuje się obraz. Dzięki połączeniu takich cech emblematy stanowią dobry znak rozpoznawczy dla różnych organizacji, a nawet firm. Dobrym przykładem są marki samochodów, które są doskonale rozpoznawane dzięki emblematom umieszczonym na przedniej i tylniej części nadwozia samochodu. Wynika z tego, że emblemat może z powodzeniem być stosowany w reklamie.

Odpowiednio zaprojektowany przyczynia się do wzrostu zainteresowania daną firmą lub jej produktami i czyni je łatwo rozpoznawalnymi.