laetari.pl

Dezynfekcja klimatyzacji

czyszczenie klimatyzacji

Jednym z najistotniejszych warunków prawidłowego bezpiecznego korzystania z urządzeń klimatyzacyjnych jest rzetelny i regularny jej przegląd.

Do podstawowych czynności podczas jej przeglądu powinno należeć czyszczenie jej samej zarówno środkami chemicznymi. Ale równie istotna po samym czyszczeniu dla pewności prawidłowego jej działania.  Szczególnie jest to istotne w dużych obiektach których urządzenia klimatyzacyjne znajdują się w różnych miejsca o różnym stopniu zapylenia. Nie zachowanie terminów czyszczenia czy dezynfekcji    klimatyzacji może spowodować poważne problem w przypadku osób wrażliwych na jakość powietrza np. alergików. Regularna dezynfekcja zapewni  eliminacje szkodliwych czynników pyły kurze, oraz zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Sprawna wentylacja pozwoli uniknąć zagrożenia bakteria legionelloza, która powoduje bardzo poważne powikłania dróg oddechowych.

Odpowiedni przeprowadzona dezynfekcja klimatyzacji przyczyni się do ograniczenia poboru energii, warto również wspomnieć że na  placówki użyteczności publicznej jest ustawowy obowiązek dokonywania przeglądu.