laetari.pl

Jak liczyc wydatki by nie wpaść w długi – zarządzanie wierzytelnościami

zarządzanie wierzetelnościami

Zadłużenie przeciętnego Polaka jest bardzo wysokie i z roku na rok wzrasta. Jest to spowodowane faktem, że najczęściej stawiamy na różne kredyty, które są łatwo dostępne przez uproszczone procedury w niektórych firmach. Doprowadza to do momentu, kiedy pożyczkobiorca nie panuje nad wziętym kredytem, który z biegiem czasu prowadzić może do windykacji należności.

Z tego względu, zarówno osoby posiadające już kredyt, jak i te planujące go wziąć, powinny zaznajomić się z kilkoma najważniejszymi pojęciami powiązanymi ogólnie z zabiegami prewencyjnymi oraz windykacją. W pierwszej kolejności, powinno się sprecyzować, czym dokładnie jest windykacja. Windykacja należności to nic innego, jak dochodzenie wierzytelności wiążących się z zamiarem otrzymania towaru bądź pieniędzy, będących w posiadaniu innej osoby. Wyróżniamy cztery fundamentalne typy takowych wierzytelności: przedsądową, sądową, pokomorniczą oraz karną. Pierwsza z nich, windykacja przedsądowa, stanowi ostateczną sposobność na pozytywne zakończenie sprawy. Drugi rodzaj windykacji obejmuje otrzymanie przeciw osobie dłużnej wyroku sądowego, nakazującego wypłatę należności. Windykacja komornicza połączona jest z kontaktami z komornikiem, który nadzoruje egzekucję, zaś karna obejmuje przeprowadzanie procesu karnego przeciwko niesłownemu dłużnikowi. Stosunkowo nową formą zarządzania wierzytelnościami jest sekurytyzacja. Pojęcie te znaczy pieniężną operację, która pozwala firmom otrzymanie funduszy, a nazwa wzięła się od papierów wartościowych. Jak łatwo domyślić się, sekurytyzacja wierzytelności to inaczej zarządzanie wierzytelnościami, czyli dobry sposób na odbieranie należności od dłużników.

Jest to także dobra metoda w szczególności dla osób, które nie posiadają czasu zaangażować się w to osobiście. Zwykle zamieszczenie na giełdzie należności osoby dłużnej mobilizuje ją do zwrotu długu, a stały monitoring płatności umożliwia sprawdzanie należności i spłaty w terminie wszystkich zadłużeń kontrahentów.